เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้

การจำลองแบบหรือสถานะการให้ผู้เรียนได้มีปฏิสัมพันธ์จะทำให้เกิดการเรียนรู้ได้ดี

เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ในปัจจุบันไม่มีอะไรที่ดีไปกว่าการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  ซึ่งได้แก่เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีการสื่อสาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้คอมพิวเตอร์มัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้ การใช้เครื่องมือสื่อสารช่วยในการเรียนรู้  อย่างไรก็ตามจะต้องมีคนสร้างบทเรียนที่ให้ใช้แสดง และทำกิจกรรมตอบโต้กับคอมพิวเตอร์ได้ ภาพที่คมชัด ภาพเคลื่อนไหวที่ทำให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น รวมทั้งวิดีโอ ทำให้เรียนรู้ได้เร็วขึ้น 

คอมพิวเตอร์และการสื่องสารที่เราเรียกสั้นๆ ว่าไอซีที นั้นจึงเป็นเครื่องมือที่ดีที่สุด  ถ้ามีองค์ประกอบตามวัตถุประสง การจำลองแบบการทดลอง  การจำลองแบบการเป็นนักบินก่อนที่จะขับเครื่องบินจริง  การทำปฏิบัติการในสถานะการที่เป็นอันตราย คอมพิวเตอร์สามารถช่วยได้  หรือในกรณีที่ช่วยให้ประหยัดลดความสิ้นเปลืองวัสดุที่ใช้ได้ คอมพิวเตอร์ทำได้โดยการจำลองแบบเสมือนจริง เช่นการจำลองแบบการขับรถยนต์ที่คล้ายกับการขับขี่รถยนต์จริงๆ เป็นต้น

การใช้คอมพิวเตอร์ฝึกทักษะทางด้านภาษา การใช้คอมพิวเตอร์ให้ผู้เรียนฝึกคิดในโปรแกรมแบบไมโครเวิร์ลและจำลองแบบ ซึ่งออกแบบซอพท์แวร์ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เรื่องหนึ่งเรื่องใดเป็นต้น นอกจากผู้เรียนได้อ่าน ดูภาพ ดูวีดีโอแล้ว ยังเข้าไปร่วมกับสถานะการณ์ที่จำลองขึ้น ผู้เรียนสามารถที่จะเข้าไปตอบโต้ปฏิสัมพันธ์กับเนื้อหาหรือเรื่องราวที่จัดขึ้นทำให้เกิดการเรียนรู้ได้เช่นเดียวกับครูสอน บางเรื่องเรียนรู้ได้ดีกว่าเสียอีก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จัดการความรู้ที่ควรจะเป็นความเห็น (0)