ตอนที่ 41 คูณดอกสวยช่วยชาวนาฆ่าหอย

chudchainat
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
มีผู้กล่าวถึงความอุดมสมบูรณ์ของแปลงนาไทยอย่างช้ำใจว่า "ในน้ำมียา ในนามีหนี้"

        

           

         "หอยเชอรี่" เป็นสัตว์ศัตรูข้าวที่ชาวนากังวลใจกันมาก นอกเหนือจากศัตรูพืชร้ายอีกหลายชนิดที่คอยรบกวน และราคาข้าวที่เปลี่ยนแปลงขึ้นๆ ลงๆ ในแต่ละปีแล้ว เพราะมีการระบาดของหอยเชอรี่ที่แพร่กระจายพันธุ์อย่างรวดเร็ว และทำความเสียหายให้กับต้นข้าวของเกษตรกรอย่างรุนแรง ซึ่งส่วนใหญ่เกษตรกรจะใช้สารเคมีจำพวก"เอ็นโดซันเฟน"กำจัด สร้างความเสียหายให้กับสัตว์น้ำเช่นกุ้ง  ปลา กบ เขียด แม้กระทั่งงูต่างๆ แม้ว่าสารเคมีชนิดนี้จะถูกจำกัดให้ออกจากการค้า แต่เมื่อใช้กากพืชชนิดหนึ่งที่มีวางขายก็พบว่าปลายังคงตาย อีกทั้งยังคงมีราคาแพง จนมีผู้กล่าวถึงความอุดมสมบูรณ์ของแปลงนาไทยอย่างช้ำใจว่า "ในน้ำมียา ในนามีหนี้" เพราะเมื่ออดีตมีอาหารอันอุดมสมบูรณ์เพียงเตรียมคันเบ็ดลงนาเพียงสักพักเดียวก็จะได้อาหารอันโอชะมาบริโภคในครัวเรือน แต่ปัจจุบันถ้าต้องการอาหารจะต้องเข้าตลาดจับจ่ายซื้อหาเงินตราที่ได้จากการจำหน่ายผลผลิตที่ได้เป็นฤดูกาลเท่านั้น   ถ้าเป็นเช่นนี้ตลอดไปชาวนาไทยคงต้องกับพบหนี้สินที่ยากกับการปลดหนี้ให้หายไปอย่างถาวร คงต้องติดตัวประดุจดังวงเวียนชีวิตที่จะหมุนวนกลับมา เพราะไหนจะค่ายาเคมีป้องกัน-กำจัด หอยเชอรี่ โรค-แมลงศัตรูข้าว ค่าปุ๋ยเคมีซึ่งทุกๆ สิ่งล้วนมีราคา แต่ราคาข้าวนั้นขึ้นๆ ลง ชาวนาทุกคนต่างปลงกับชีวิต แนวทางแก้ไข 

        

   

    นายรังสรรค์  กองเงิน เกษตรจังหวัดชัยนาท กล่าวสนับสนุนการดำเนินงานช่วยเหลือเกษตรกรตามนโยบายแก้ไขปัญหาความยากจนของจังหวัดชัยนาทว่า การนำปัจจัยที่มีหลากหลายในท้องถิ่นโดยเฉพาะสมุนไพรมาใช้ประโยชน์เป็นเรื่องที่จำเป็น และต้องนำมาใช้อย่างจริงจัง ด้วยวิธีที่ถูกต้อง แต่ด้วยเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านจะมีความแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ ทั้งการผลิตและการนำไปใช้ ผู้สนใจจึงต้องหาความรู้เพิ่มเติม และมีความอดทนไม่ท้อถอยเมื่อไม่ได้ดังใจหวัง  อีกทั้งผลที่เกิดขึ้นไม่รวดเร็วเช่นสารเคมี ซึ่งทางเลือกนี้เป็นแนวทางที่จะช่วยสร้างและรักษาไว้ซึ่งสภาพแวดล้อมที่ดีและลดต้นทุนการผลิตอย่างยั่งยืน

 

        นายบัวเพชร ใจแสน  อดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 ตำบลวังไก่เถื่อน อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท วัย 53 ปี ประธานเกษตรธรรมชาติชุมชนตำบลวังไก่เถื่อน กล่าวว่าได้ดำเนินงานด้านเกษตรธรรมชาติแล้วตั้งแต่ปี 2542 ปลูกพืชโดยใช้สารอินทรีย์และสารสกัดชีวภาพ ด้วยการเรียนรู้การทำน้ำสกัดชีวภาพ ปุ๋ยหมักแห้งชีวภาพ และสารสกัดสมุนไพร เพื่อลดต้นทุนการผลิตทางการเกษตรจากผู้รู้หลายหน่วยงาน สมุนไพรจากฝักคูณ เป็นสมุนไพรที่สามารถนำมาใช้กำจัดหอยเชอรี่ ศัตรูร้ายของข้าวเป็นสาเหตุของความสูญเสียต้นทุนจำนวนมาก แต่ที่มากกว่าต้นทุนคือความอุดมสมบูรณ์ในท้องทุ่งนา เช่นปลาที่ตายไป แม้ว่าเกษตรกรจะเลิกใช้สาร เอนโดซัลเฟน แต่หันมาใช้กากพืชชนิดหนึ่งแต่ปลาก็ยังคงตายเช่นเดิม  จึงทดลองนำฝักคูณมาใช้เพราะหาได้ง่ายในท้องถิ่น  เพราะได้ปลูกไว้เพื่อความสวยงามข้างถนน  อีกทั้งการนำมาใช้ไม่ยุ่งยากนัก เพียงคัดเลือกฝักที่แก่ (ฝักอ่อนมีสารที่เป็นประโยชน์น้อย) นำมาทุบให้ละเอียด เพื่อให้สารสมุนไพรที่เป็นพิษต่อหอยเชอรี่ละลายน้ำเป็นประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ อัตราการใช้ 3-5 กิโลกรัมต่อไร่ ขึ้นอยู่กับความสามารถในการระบายน้ำออกให้มากที่สุด แต่ถ้ายังมีระดับน้ำมากจำเป็นต้องเพิ่มปริมาณ โดยนำไปหว่านเมื่อเตรียมเทือกพร้อมหว่านแล้ว จะพบว่าหอยเชอรี่หยุดกินข้าว และจะทยอยตาย บางตัวไม่ตายก็จะไม่กินข้าวเลย  สารสกัดจากฝักคูณที่เป็นพิษต่อหอยเชอรี่นั้นไม่ทราบชัดเจน แต่สัณนิฐานว่าน่าจะเป็นสารสีเหลืองในฝักที่มีผลต่อคนคือถ้ารับประทานมากจะเป็นยาระบาย สำหรับการเก็บรักษานั้น จะต้องทำการทุบให้แตกก่อนนำไปใส่ในถาชนะที่มีการระบายอากาศได้ดี จะสามารถเก็บไว้ได้นาน แต่ถ้าไม่ทุบจะเกิดเชื้อราทำลายจนไม่สามารถใช้การได้

 

            ผู้ใหญ่บัวเพชร กล่าวเสริมอีกว่า ประโยชน์ของฝักคูณอีกชนิดหนึ่งคือ การหมักเพื่อนำน้ำสกัดไปฉีดพ่นกำจัดหนอนห่อใบข้าว โดยการบดฝักคูณแก่ให้ละเอียดจำนวน 0.5 กก. หมักด้วยแอลกอฮอร์เช็ดแผล(ถูกกว่าเหล้าขาว) 450 ซีซี และน้ำส้มสายชู 5% จำนวน 450 ซีซี การหมักกดให้ท่วมหมักทิ้งไว้ 24 ชั่วโมง กรองน้ำที่ได้จากการหมัก 50 ซีซี ผสมน้ำ 20 ลิตรฉีดพ่นช่วงอากาศร่มเย็นเช่นช่วงเช้า หรือตอนเย็น ขณะที่หนอนห่อใบข้าวระบาด หนอนจะไม่ตายทันที แต่จะไม่กินใบข้าว และตายในที่สุด กลุ่มไม่เพียงใช้สมุนไพรเท่านั้นแต่ยังมีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ปั้นเม็ด สนับสนุนให้เกิดการมีส่วนร่วมของชุมชน ร่วมกันทำ ร่วมกันใช้ สร้างสรรสังคมไทยให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ขอเพียงยึดแนวทาง 3 ป. คือ ประหยัด  ปลอดภัย และปฏิบัติได้ เพียงเท่านี้ถึงแม้ราคาผลผลิตตกต่ำก็ยังพอมีกำไรเพราะต้นทุนเราต่ำครับ

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกเรื่อง..เกษตรดีที่ชัยนาทความเห็น (0)