สมุดบันทึกการปฏิบัติงานของนายวิทยา พิสัยพันธ์

การศึกษานอกโรงเรียน

วันเสาร์ที่ 23  กุมภาพันธ์ 2551    เช้าไปงานศพคุณแม่ ผอ.อาส  พ้นเหตุ  ผอ.ศบอ.โพนพิสัย มอบให้ครูอ้น ทำเรื่องยืมเงินค่าใช้สอยเข้าประชุม เย็นนอนที่ อ.โพธิ์ตาก 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สมุดบันทึกการปฏิบัติงานนายวิทยา พิสัยพันธ์ความเห็น (0)