สมุดบันทึกการปฏิบัติงานของนายวิทยา พิสัยพันธ์

การศึกษานอกโรงเรียน

วันอาทิตย์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2551  เช้าออกเดินทางจากโพธิ์ตาก พร้อม โก๋ นก กอไผ่ ใบตอง ทานข้าวกลางวันที่ จ.หนองคาย  แวะส่งใบตองที่เป็งจาน กลับถึงบ้าน ตรวจเวร ครูโบ้มอนครูหมูนอนแทน

แกะเพลง ขอให้เจ้าภาพจงเจริญ นอน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สมุดบันทึกการปฏิบัติงานนายวิทยา พิสัยพันธ์ความเห็น (0)