ยม

สวัสดี ครับ ท่านผู้อ่าน ศ.ดร.จีระ และนักศึกษา ทุกคน

ผมเปิด Blog นี้ ขึ้นมา เพื่อสรุปบทเรียน เนื้อหาสาระโดยย่อ ที่ได้มีการเรียนการสอน การแสดงความคิดเห็นในส่วนที่ผมได้มีโอกาสเข้าไปสอน นักศึกษา ป.โท หลักสูตร MPA ที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เมื่อวันเสาร์ที่ 23 และวันอาทิตย์ที่ 24 ก.พ.ที่ผ่านมา  ขอบคุณ ศ.ดร.จีระ ที่ได้ให้เกียรติและความไว้วางใจ ให้เข้าไปช่วยสอน ในครั้งนี้  ทั้งยังได้รับการเชิญชวน ให้นำพานักศึกษาไปทัศนศึกษาที่เกาะล้าน พัทยา ชลบุรี ด้วย

 

MPA สวนสุนันทา

ในภาพ นักศึกษา MPA มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ไปทัศนศึกษาที่ พัทยา จ.ชลบุรี โดยการนำของ ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ และคณะ เมื่อวันที่ 21 ก.พ. 2551

ใน Blog นี้ ผมจะสรุปสาระ ประเด็นโดยย่อ เพื่อไว้ให้นักศึกษา ได้ทบทวน และเตือนตน ว่า เราได้พูดคุยกันถึงเรื่อง แนวทางในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในศตวรรษที่ 21 และการวางแผนกลยุทธ์ทางด้านทรัพยากรมนุษย์

ยม

อาจารย์ยม (Doctoral Candidate สายรัฐประศาสนศาสตร์) โดยการนำของ ศ.ดร.จีระ ในภาพ อาจารย์ยม กำลังสอนนักศึกษา MPA มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในวิชา การบริหาร-การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เรื่อง "แนวโน้มการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในศตวรรษที่ 21 และ การวางแผนกยุทธ์ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์(ทุนมนุษย์)

 

 

 

การส่งการบ้านของนักศึกษา ให้ส่งใน blog ของ ศ.ดร.จีระ เท่านั้น สำหรับ blog นี้ ผมได้บอกวัตถุประสงค์ไว้ชัดเจนแล้ว  แต่หากนักศึกษาหรือผู้สนใจ จะร่วมแชร์ไอเดีย แสดงความเห็น ก็ยินดี มิได้ขัดข้องใด ๆ เพราะวัตถุประสงค์อีกประการหนึ่งที่เปิด blog นี้ก็คือ เพื่อร่วมเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และ เป็นการแบ่งบันความรู้สู่สังคมไทย ของเรา เนื้อหาสาะเป็นอย่างไร ขอเชิญท่านผู้สนใจ ติดตามได้ในตอนท้ายของ blog นี้

 

ขอความสวัสดีจงมีแด่ทุกท่าน

สวัสดี

อาจารย์ยม ศ.ดร.จีระ และ MPAสวนสุนันทา

ศ.ดร.จีระ (กลาง) อ.ยม(ซ้ายมือ) และคณะ นำพานักศึกษา หลักสูตร ป.โท MPA มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ไปทัศนศึกษา เกาะล้าน พัทยา จ.ชลบุรี