นวัตกรรมในโรงเรียน (2)

         ขอลงรายชื่อโครงการที่ถือเป็นนวัตกรรมด้านการเรียนรู้ของ รร.ในโครงการ TOPSTAR ต่อนะครับ

(4) การนิเทศการจัดการเรียนการสอน   รร.ขอนแก่นพัฒนาศึกษา อ.เมือง จ.ขอนแก่น
          ใช้การนิเทศเป็นเครื่องมือขับเคลื่อนนวัตกรรมการเรียนการสอน
(5) วิธีการวิเคราะห์ผู้เรียน   รร.อุดรพิทยานุกูล  อ.เมือง  จ.อุดรธานี 
          เท่ากับเป็นการทำความรู้จักนักเรียนเป็นรายคน   และจัดกิจกรรมการเรียนรู้เสริมแก่นักเรียนที่ต้องการเป็นรายคน
(6) การจัดการเรียนรู้   รร.อุดรพิทยานุกูล  อ.เมือง  จ.อุดรธานี
          เป็นนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบ

         สคส. ขอประกาศนะครับ   โรงเรียนที่เข้ามาเล่าเรื่องนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้   หรือนวัตกรรมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในรูปแบบใดก็ได้   ถ้าเข้าตากรรมการ   อาจได้รับยกย่องให้ได้รับรางวัล "นวัตกรรมการเรียนรู้ติดดาว"

นวัตกรรมในโรงเรียน (1)

วิจารณ์  พานิช
 20 ก.พ.49

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (0)