คาราวานแก้จน/ถนนอาชีพ

วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่

  แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการพัฒนาอาชีพแบบบูรณาการเพื่อแก้ปัญหาความยากจน

ระยะที่ 1 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2549 ณ. ที่ว่าการอำเภอบ้านไผ่

 

    <p align="center"></p> <table border="2"><tr>

 -  -

</tr></table><p align="center">ข้อมูลแบบรายงานความก้าวหน้า(download)</p> <p align="center"> </p>

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ความเห็น (0)