การปลูกดาวเรืองรายได้ดีกว่าทำนาหลายเท่าตัว

                เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์  2551  ดิฉันได้นำผู้สื่อข่าวสถานีโทรทัศน์ทิพย์เคเบิ้ลทีวีไปทำรายการสารคดีเกษตรเรื่องการปลูกดาวเรือง  ในเขตพื้นที่อำเภอบึงสามัคคี

            แปลงดาวเรือง ขนาด 9 ไร่                                           ทีมงานเกษตรอำเภอบึงสามัคคีกับเจ้าของแปลง

          นางพฤษาชาติ  เพียรเกิด  อายุ 32 ปี อยู่บ้านเลขที่ 127 หมู่ที่ 11 ตำบลวังชะโอน  อำเภอบึงสามัคคี  เล่าว่ามีอาชีพทำนา 50 ไร่  รายได้จากการทำนาในแต่ละครั้งเหลือไม่มากกำไร่ไร่ละ500 -1000 บาท  จึงคิดหาอาชีพเสริม  พอดีมีคนในหมู่บ้านที่มีแผงอยู่ที่ปากคลองตลาด มาชวนให้ปลูกดาวเรืองส่งให้  จึงไปหาเช่าที่แปลงอ้อยมาปลูกดาวเรืองเพราะดาวเรืองไม่สามารถปลูกในนาข้าวได้  โดยมีเกษตรกรในหมู่บ้านรวมตัวกันปลูกดาวเรืองประมาณ 20 ครัวเรือน ซึ่งการปลูกดาวเรืองไม่ได้ยุ่งยากมากนัก อายุตั้งแต่ปลูกจนถึงเก็บดอกสุดท้ายใช้ระยะเวลา 3 เดือน ในการปลูกแต่ละครั้งจะทำครั้งละ 2 ไร่ ลงทุน 14,000 บาท เก็บดอกขายได้ประมาณ 60,000 บาท ในระยะเวลา  3 เดือน 1 ไร่ได้กำไรประมาณ 23,000  บาทซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับการทำนาแล้วถือว่ามีรายได้ดีกว่าหลายเท่าตัว  ราคาจำหน่ายในช่วงเทศกาลตรุษจีน  ปีใหม่  สงกรานต์  ลอยกระทง  ราคาที่ดีที่สุดเกรด A ราคา 100 ดอก  100  บาท  ราคาต่ำสุด ร้อยละ 5 บาท  ซึ่งการขานแบ่งเป็น 4 ขนาด คือ เกรด  A  เบอร์ 1 เบอร์ 2  เบอร์ 3  เบอร์ 4    ราคาปัจจุบันเกรดA  ราคาร้อยดอก 60 บาท เบอร์ 1   ราคาร้อยดอก 50 บาท  เบอร์ 2 ราคาร้อยดอก 40  บาท และเบอร์ 3 ราคาร้อยดอก 30 บาท

          คุณพฤษชาติและดิฉัน                                 ผู้สื่อข่าวสถานีโทรทัศน์ทิพย์เคเบิ้ลทีวี

                วิธีการปลูก   เริ่มจากการไถแปร  ชักร่อง  ดึงน้ำใส่ตามร่อง  นำต้นกล้าที่เพาะอายุ 15 วันลงปลูก  ระยะ 80x 50 ซม.  หลังจากปลูก  2วันฉีดยาฆ่าแมลงและหลังจากปลูก 7 วันใส่ปุ๋ยสูตร 21-0-0  และพรวนโคนกลบปุ๋ย  หลังจากนั้นอีก4-5 วันใส่ปุ๋ยสูตร 15 -15-15 ใช้รถไถชักร่องพรวนดินดึงน้ำใส่  ฉีดยาฆ่าแมลงทุก 7 วันเพื่อป้องกันหนอนและดึงน้ำใส่เมื่อดินเริ่มแห้ง  อายุ 1 เดือนจาตุ่มดอกดาวเรืองเริ่มออก ใส่ปุ๋ยสูตร 8-24-24 และ 15-15-15ผสมกัน   การใส่ปุ๋ยให้ใส่ระหว่างต้นห้ามใส่โคนเพราะต้นจะเน่าตาย   อีก 15 วันดอกถึงจะเริ่มบานและสามารถเก็บดอกได้อีกประมาณ 1 เดือน  15  วัน  รวมระยะเริ่มปลูกถึงเก็บดอกจำหน่ายครั้งสุดท้ายใช้ระยะเวลา 3 เดือน   ดาวเรือง สามารถปลูกได้ตลอดปี   แต่ไม่ควรปลูกซ้ำที่เดิมควรมีการปลูกพืชหมุนวียนแล้วจึงค่อกลับมาปลูกใหม่เพราะถ้าปลูกซ้ำที่เดิม  จะมีแมลงและหนอนมาก

                นำดาวเรืองมาคัดเกรด                                    บรรจุถุงละ 50 ดอก