เด็กไทย คิดดี คิดได้ คิดเป็น (๓)

    

  • ไม่คิดแยกส่วน

    

"เครียด คิดไม่เป็น คิดแบบแยกส่วน" เป็นปัญหาของคนในสังคมปัจจุบัน ที่ อ.วรภัทร์  ภู่เจริญ ระบุไว้ในการเสวนาคราวนี้ และว่าพ่อแม่ในยุคนี้ถูกเลี้ยงมาแบบให้เชื่อ แต่เมื่อต้องพยายามสร้างลูกให้คิดเป็น จึงพบกับความลำบาก ดังนั้นจึงเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านที่สำคัญของตัวพ่อแม่ด้วย

   

โรงเรียนที่สอนวิชาชีวิต ควบคู่กับการเรียนรู้ และสามารถจัดสรรให้วิชาชีวิตแทรกอยู่ในวิถีปฏิบัติ จึงเป็นโรงเรียนที่เป็นก้าวใหม่ของระบบการศึกษาไทย เป็นโรงเรียนที่สร้างให้เด็กตระหนักว่าตนเป็นส่วนหนึ่งของโลกนี้

  

ปัญหาโลกร้อนเป็นปัญหาที่เกิดจากการเรียนรู้แบบแยกส่วน เป็นการวางกลยุทธ์การใช้ทรัพยากรเพียงชาติเดียว ซึ่งไปไม่รอด

  

ทุกวันนี้ที่ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เต็มชั้นบรรยากาศจนถึงขีดอันตรายก็เพราะ บริโภคนิยม ทำให้คนเราลืมนึกถึงคนอื่น

   

  • คิดว่าลูกเป็นอัจฉริยะ

คุณหมออุดม  เพชรสังหาร เล่าให้ฟังว่า พ่อแม่มักจะชอบให้ลูกเป็นเด็กเก่ง จึงอยากพาไปวัด IQ  เพราะคิดว่าลูกเป็นอัจฉริยะ จึงมักโทรศัพท์มาปรึกษาเสมอว่าจะพาลูกไปวัด IQ ที่ไหนดี แต่จากการติดตามผลเด็กที่ถูกตีตราว่าเป็นอัจฉริยะ พบว่าเด็กกลุ่มนี้จะล้มเหลวในชีวิต การงาน การเรียนรู้ และไม่กล้าที่จะทำอะไร เพราะคนรอบข้างมักจะเอ่ยถึงพวกเขาด้วยคำพูดทำนองว่า เก่งอย่างเอ็งยังทำไม่ได้หรือ

    ตรงข้ามกับเด็กที่สู้ชีวิตมาด้วยความเพียร ที่มักจะประสบความสำเร็จในชีวิตมากกว่า กล้าทดลองสิ่งใหม่ เพราะไม่กลัวที่จะต้องพบกับความล้มเหลว เข้าทำนองว่า ไม่มีอะไรจะเสีย นั่นเอง      

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกตนฝนปัญญาความเห็น (0)