ทำให้ทราบว่าการทำความดีเป็นเรื่องง่ายๆ ทำได้ทั้งความดีเล็กๆน้อยๆ เช่นการตื่นแต่เช้า

การที่เราได้ทำความดีให้แก่ผู้อื่นและตนเองถึงแม้จะเป็นเพียงการทำความดีเล็กๆน้อยๆ แต่ก็เป็นการทำความดีที่ทำให้ผู้อื่นรวมถึงตัวเรามีความสุขจากการที่ได้ทำความดีเพื่อประโยชน์แก่คนในสังคม และบุคคลรอบข้าง      เมื่อเราเริ่มคนอื่นก็อาจทำตามเป้นการแผ่กระจายความสุขให้คนรอบๆๆตัวเราด้วย