ขอเชิญพวกเราทุกคนในชุมชน smart path นี้ไปลงทะเบียนสมัครเข้าชุมชน บล๊อกชาว ม.อ. บน gotoknow.org ในบล็อกนี้อาจารย์จันทวรรณได้แนะนำวิธีการสมัครไว้แล้ว สำหรับผู้ที่สมัครและได้รับการตอบรับเข้าชุมชนแล้ว เมื่อท่านเขียนบันทึกตีพิมพ์แล้ว บันทึกของท่านจะส่งเข้ามาทั้งที่ชุมชน smart path และ บล๊อกชาว ม.อ. บน gotoknow.org ซึ่งจะทำให้บันทึกของท่านถูกเผยแพร่กว้างขวางขึ้น และช่วยให้การรวบรวมคลังความรู้ของคนมอ.จัดการได้สะดวกขึ้นครับ