ครูแตนขอนำเสนอผลการประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ระดับช่วงชั้นที่ 3

ครูแตนโชคดีที่มีลูกศิษย์ที่กล้าแสดงออกและเอาใจใส่ในการทำกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมนอกห้องเรียน

เมื่อเทศกาลคริสต์มาสที่ผ่านมา โรงเรียนนครไตรตรึงษ์ได้รับความร่วมแรงร่วมใจจากครูในกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศเป็นอย่างดี เรามีกันแค่ 4 คน แต่ละคนต่างร่วมมือกันทำหน้าที่ได้เป็นอย่างดี และมีเพื่อนครูกลุ่มสาระอื่น ๆ ได้เป็นแรงสนับสนุนร่วมเป็นคณะกรรมการประกวด กิจกรรม Speech Cnotest

ในระดับช่วงชั้นที่ 3 ครูแตนส่งนักเรียนเข้าชิงชัย จำนวน 3 คน ผลออกมาดี จนครูแตนตกใจ คือได้รับรางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศอันดับ 2 ซึ่งแสดงให้เห็นว่านักเรียนทั้ง 3 คนมีความตั้งใจและเอาใจใส่ในงานหรือกิจกรรมที่ได้รับมอบหมายเป็นอย่างดี มีการซ้อมและทำการบ้านมาดีกว่ารุ่นพี่หรือคนอื่น ๆ ทำให้ลีลาและวาทะเป็นที่ยอมรับของคณะกรรมการ

ครูแตนขอฝากเด็กๆ รุ่นใหม่ที่จะต้องก้าวเข้ามาเป็นพลเมืองของชาติต่อไป ให้เอาอย่างนักเรียนของครูแตน  ขอบคุณที่มาเยี่ยมชม