หัวปลา(KV) ของเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 1

"สพท.นนทบุรี เขต 1 เข้มแข็ง โรงเรียนเข้มแข็ง"

หัวปลา (KV) ของ สพท.นบ.เขต 1 "สพท.นนทบุรี เขต 1 เข้มแข็ง  โรงเรียนเข้มแข็ง"      ตัวปลา  (KP) มี 8 CoPS คือ 1.การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา  2.การใช้ ICT เพื่อการเรียนรู้   3.สานสายใยครูสู่ศิษย์    4.ปฏิรูปการเรียนรู้ด้วยพหุปัญญา    5.การวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน   6.การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ   7.การนิเทศภายในสถานศึกษา     8.การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา   

หางปลา (KA)  คลังความรู้.....สู่การพัฒนางาน  มีข้อคิดเห็นอย่างไรแสดงกันเลยนะครับ                                                                                               

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นนทบุรี เขต 1ความเห็น (2)

วิจารณ์
IP: xxx.151.216.38
เขียนเมื่อ 

กระชับและชัดเจนมากครับ   CEO ออกมาเล่นเองอย่างนี้โอกาสสำเร็จสูงมากครับ   ท่าน ผอ. ประไพ กรุณา ตามติดและคอยจุดประกายสม่ำเสมอจะช่วยมากครับ    เพราะผมสังเกตว่าในวงการศึกษา "คุณกิจ" มักจะขยับตาม "คุณเอื้อ"    ถ้าคุณเอื้อปล่อยไปตามยถากรรม   KM ก็ไปตามยถากรรมด้วย

วิจารณ์ พานิช

วิจารณ์ พานิช

เขียนเมื่อ 
ชอบครับ เขียนต่อนะครับจะแวะมาเยี่ยมครับ