อาหารเพื่อสุขภาพ

        - สำหรับคนที่มีกินเกินพอ  หลักสำคัญที่สุดคือกินให้น้อยเข้าไว้   เมื่อเริ่มรู้สึกอิ่ม  ให้หยุดกินทันที
        - ระวังมายา 3 แห่งยุคบริโภคนิยม
                    - อุตสาหกรรมอาหารที่โฆษณาผลิตภัณฑ์ตามคำแนะนำด้านอาหารของนักวิชาการ
                   - ผลงานวิจัยที่นักวิจัยได้รับผลประโยชน์จากทุนวิจัย   ให้ทำวิจัยอาหารเฉพาะด้าน
                   - สื่อมวลชนด้านสุขภาพ   ที่หากินกับการเขียนเรื่องที่ซับซ้อน
        - คาถา : กินแต่พอดี  พอเพียง

         สรุปจาก Greg Cristser. Diet secrets of the 16th century.   The Nation 19 Feb 2006

วิจารณ์  พานิช
 20 ก.พ.49

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (0)