วันนี้ชาว กศน.ฉะเชิงเทรา นำโดย ผอ.สุรพงษ์ จำจด ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดฉะเชิงเทรา หัวหน้ากลุ่มอำนวยการและทีมงาน หัวหน้ากลุ่มการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และตัวแทนกลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนาคุณภาพ  มีโอกาสต้อนรับทีมงานชมรมผู้บริหาร โรงเรียนขนาดเล็กจากจังหวัดสุรินทร์ จำนวน  50  คน  ตั้งแต่เช้าตรู่  เลี้ยงข้าวต้ม จิบกาแฟ ภายใต้บรรยากาศยามเช้าที่สดชื่นแบบเป็นกันเอง  ในการต้อนรับครั้งนี้  ผอ.สุรพงษ์ ได้ฝากแนวคิดให้กับผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็กว่า  การจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนนั้น  ควรเน้นการสร้างให้เด็กได้มีจินตนาการ  มากกว่าเน้นการให้ความรู้  เพราะการที่เด็กมีจินตนาการจะช่วยให้สามารถกระตุ้นการอยากเรียนรู้ของเด็กได้อย่างดี  ในการเริ่มสร้างจินตนาการของเด็กอย่างง่ายๆ ก็คือการนำ "ตารางลูกคิด" มาสอนให้เด็กได้เรียนและมีความฝึกคิด ทั้งนี้ในการสร้างจินตนาการที่ดีที่สุดก็คือการสอนให้เด็กได้ "ปฏิบัติ" จริง

            หลังจากนั้น  ทีมงานจากจังหวัดสุรินทร์ก็ได้เดินทางไปดูงานที่โรงเรียนวัดดอนทองต่อไป