อยากจะเชิญชวน  ผู้ใฝ่รู้ทุกท่านมาร่วมกันสร้างสรรค์สังคมแห่งการเรียนรู้ โดยการเชิญชวนให้ผู้ที่พลาดโอกาสทางการศึกษา  โดยเฉพาะสมาชิก  ผู้นำและ บุคลากร อบต. ได้ร่วมเรียนรู้หลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง วิธีเรียนทางไกลของศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนภาคใต้  สงขลา  สมัครได้ทุกวัน  ติดต่อสอบถาม รายละเอียด ที่ 074-468194

09-7396849/ 01-8987291