กีฬาสาธารณสุขตาก 2549

หลังจากทำงานกันมาทั้งปีแล้ว ควรจัดให้มีการมาแสดงออกทางด้านอื่นๆด้วยเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและให้เจ้าหน้าที่ได้แสดงความสามารถทางด้านต่างๆออหมาโดยเฉพาะกีฬาและการแสดง

              เมื่อ 18 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมาทาง สสจ.ตากร่วมกับโรงพยาบาลบ้านตากได้จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในสังกัด สสจ.ตากขึ้นเป็นการจัดกิจกรรมต่อเนื่องจากกิจกรรมวิชาการและนำเสนอผลงานเมื่อ16-17 กุมภาพันธ์ กิจกรรมกีฬานี้ได้หายไป 3 ปีแล้วก็ได้กลับมาจัดได้อีกครั้งหนึ่ง

              มีการแบ่งทีมออกเป็น 4 ทีมคือทีมโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช(สีฟ้า) ทีมโรงพยาบาลแม่สอด(สีแดง) ทีมรวมฝั่งตะวันออกมีเมือง วังเจ้า บ้านตาก สามเงาและสสจ.ตากสีม่วงและทีมรวมฝั่งตะวันตก(แม่สอด ท่าสองยาง แม่ระมาด พบพระ อุ้มผาง)สีเหลือง

               ในวันเสาร์ที่ 18 ช่วงเช้าตั้งแต่ 7 โมงเช้า มีการจัดขบวนรณรงค์ 6 อ เพื่อสรางเสริมสุขภาพของแต่ละทีมทั้ง 4 ทีม มีการประกวดกันด้วย ผลการประกวดชนะเลิศคือทีมสีฟ้า รองลงมาคือสีแดง สีม่วงและสีเหลือง ขบวนรณรงค์เดินผ่านย่านตลาดและชุมชนไปรวมกันที่สนามกีฬาตากสินเพื่อเปิดการแข่งขันกีฬาโดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดตากมาเป็นประธานในพิธีเปิด

                ปีนี้ผมได้รับคัดเลือกให้ถือคบเพลิงและวิ่งคบเพลิงร่วมกับนักกีฬาที่เคยได้เหรียญในกีฬาสาธารณสุขอีก 3 คนมาร่วมขบวนวิ่งด้วย(ผมเคยได้เหรียญกีฬาว่ายน้ำในการแข่งขันกีฬาสาธารณสุข 2 ครั้ง ปีนี้จัดที่กระทรวงฯช่วง13-17 มีนาคมที่จะถึงนี้) หลังพิธีเปิดก็เป็นการแข่งขันกีฬาและการประกวดกองเชียร์

                 กองเชียร์ของแต่ละสี มีการจัดทำแสตนด์เชียร์อย่างสวยงาม มีเชียร์ลีดเดอร์ มีการจัดเชียร์ไฮไลต์ของแต่ละสีด้วย ผลการประกวด ชนะเลิศคือสีแดง รองลงมาคือสีม่วง สีฟ้าและสีเหลือง

                 การแข่งขันกีฬาประกอลด้วยบาสเก็ตบอลชายหญิง วอลลเยบอลชายหญิง ฟุตซอลและฟุตบอลชาย แชร์บอลหญิง ตระกร้อชายและเปตอง รวมทั้งกีฬาพื้นบ้านด้วย การแข่งขันในปีนี้ค่อนข้างทรหดเพราะต้องแข่งวขันกันกลางแดดจัด ทำให้เพลียง่าย ผลสรุปถ้วยกีฬารวมได้แก่สีเหลือง

                 หลังการแข่งขันกีฬาในภาคกลางวันก็มีกิจกรรมสปอร์ตไทที่บริเวณลานจอดรถของ สสจ.ตาก มีดนตรี มีการแสดงของสีแดงและสีฟ้า มีการจัดของรางวัลสำหรับผู้มาร่วมงานด้วย งานก็ดูสนุกดีแต่ไม่ดึกนักเพราะอ่อนเพลียจากการแข่งขันกีฬากันมาทั้งวันแล้ว

                  กิจกรรมนี้ทำให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจากต่างอำเภอได้มีปฏิสัมพันธ์และรู้จักกันมากขึ้น ในช่วงทานอาหารเย็นก็ได้ปรึกษากับท่าน นพ.สสจ.ตากและรองถึงการแข่งขันในปีหน้า ก็น่าจะถือเป็นAARได้ โดยมีข้อสรุปสำคัญๆที่เป็นข้อบกพร่องหรือบทเรียนจากการแข่งขันในครั้งนี้

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน PracticalKMความเห็น (0)