ความเห็น 13100

พัฒนาคน พัฒนาชีวิต เรียนทางไกลกับ กศน.ภาคใต้

suree
IP: xxx.113.71.4
เขียนเมื่อ 

ปรัชญา แนวทางการจัดการศึกษาทางไกล กศน. มีจุดเด่นอะไรบ้าง เรียนแลวได้รับวุฒิบัตรหลือเปล่า คะ