สาระน่ารู้เรื่องปาล์มน้ำมัน ( ตอนที่ 3 )

  ความสำคัญและศักยภาพของปาล์มน้ำมัน

        ปาล์มน้ำมัน  จัดเป็นพืชน้ำมันอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจทั้งในระดับโลกและระดับประเทศของไทย   ทั้งนี้เนื่องจากปาล์มน้ำมันเป็นพืชชนิดเดียวที่ให้ผลผลิตน้ำมันต่อหน่วยพื้นที่สูงกว่าพืชน้ำมันชนิดอื่น ๆ  ทุกชนิด   อีกทั้งน้ำมันปาล์มยังมีต้นทุนการผลิตค่อนข้างต่ำที่กิโลกรัมละ  11 บาท  ในขณะที่น้ำมันถั่วเหลืองมีต้นทุนการผลิตที่สูงถึงกิโลกรัมละ 18 บาท  ปาล์มน้ำมันสามารถเจริญเติบโตและให้ผลผลิตได้เฉพาะในเขตร้อนชื้นเท่านั้น  จึงมีเพียง 42 ประเทศ  จาก 223  ประเทศทั่วโลกที่สามารถปลูกได้   ในจำนวนนี้มีเพียงไม่กี่ประเทศที่สามารถปลูกปาล์มน้ำมันได้ผลดี  เช่น  ประเทศมาเลเซีย  ประเทศโคลัมเบีย  ประเทศอินโดนีเซีย  และประเทศไทย
         สำหรับประเทศไทย  ปาล์มน้ำมันได้ถูกนำเข้ามาเพาะปลูกในภาคใต้ของประเทศเมื่อประมาณ 40  ปีที่ผ่านมา  และมีการขยายพื้นที่การเพาะปลูกโดยเกษตรกรรายย่อยอย่างจริงจังนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2520  จนถึงปัจจุบัน  ในขณะเดียวกันก็ได้มีการขยายตัวของธุรกิจการแปรรูปปาล์มน้ำมันอย่างรวดเร็ว  ทำให้ในปัจจุบันปาล์มน้ำมันเป็นพืชน้ำมันชนิดเดียวของไทยที่มีศักยภาพในการผลิตน้ำมันเพื่อใช้สำหรับการบริโภค และอุปโภคภายในประเทศสูงที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับพืชน้ำมันอื่น  โดยนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 เป็นต้นมา  ไทยสามารถผลิตน้ำมันปาล์มได้ในปริมาณที่เพียงพอต่อการใช้ภายในประเทศ  และมีการส่งออกน้ำมันปาล์มส่วนที่เหลือออกนอกประเทศบ้างเล็กน้อย   อย่างไรก็ตามเนื่องจากปาล์มน้ำมันเป็นพืชยืนต้นที่มีอายุการเก็บเกี่ยวยาวนานมากกว่า 25 ปี    ประกอบกับยังมีเกษตรกรรายใหม่หันมาปลูกปาล์มน้ำมันเพิ่มขึ้นทุกปี  ทำให้พื้นที่การเพาะปลูกปาล์มน้ำมันของไทยเพิ่มขึ้นแบบสะสม  ซึ่งจะส่งผลให้ผลผลิตน้ำมันปาล์มของไทยผลิตได้ในแต่ละปีเพิ่มสูงขึ้น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน chumphon mju

คำสำคัญ (Tags)#บทความวิชาการ

หมายเลขบันทึก: 16372, เขียน: 22 Feb 2006 @ 11:45 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 14:27 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)