บันทึกการเมืองไทย (3) : มาตรฐานจริยธรรม  คุณธรรม

- ประโยชน์ที่ได้จากวิกฤตการเมืองที่ค่อย ๆ ส่งสมขึ้นจากพฤติกรรมของคุณทักษิณ   คือการเรียนรู้ (แต่เป็นการเรียนรู้ที่มีราคาแพงมาก)
- การเรียนรู้ที่มีค่าที่สุดสำหรับผม   คือการเรียนรู้มาตรฐานจริยธรรม คุณธรรม  ของผู้ปกครองบ้านเมือง (และคนธรรมดาอย่างเรา ๆ ด้วย)
- หลักสำคัญที่สุด : ยิ่งเป็นผู้ใหญ่  ยิ่งต้องยึดถือมาตรฐานจริยธรรม คุณธรรมที่สูง   จะอ้างว่า "เมื่อไม่ผิดกฎหมาย (หรือเลี่ยงกฎหมายได้) ย่อมทำได้"   ไม่ได้   เพราะนี่คือจริยธรรมขั้นต่ำสุด   คนจะค่อย ๆ รู้สึกตัวแล้วความเชื่อถือนับถือจะหมดไป
- ท่านอาจหลอกคนบางคนในบางเวลาได้   แต่จะหลอกคนทุกคนในทุกเวลาไม่ได้
- หนทางพิสูจน์ม้า  กาลเวลาพิสูจน์คน

วิจารณ์  พานิช
 22 ก.พ.49