ตามที่ ท่านอาจารย์วิบูลย์ได้เคยเขียนแสดงความยินดีต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงาน "QA2KM" ไว้ใน <Link> แต่เนื่องจากในช่วงวันที่ 12 - 23 กุมภาพันธ์ 2549 ท่านอาจารย์วิบูลย์จะต้องเดินทางไปสหรัฐอเมริกาเพื่อเจรจาความร่วมมือกับ 3 มหาวิทยาลัย  ตามที่ท่านได้แจ้งไว้ใน blog และได้มอบหมายให้ QAU ให้การต้อนรับทีมจากมหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี  ซึ่งก็ต้องขอขอบคุณท่านอาจารย์เอกรินทร์ ชุลีกร ผู้ช่วยคณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์  และคุณมาดา  ชยทัตโต หัวหน้างานมาตรฐานและวิจัยนวัตกรรม  ศูนย์ฝึกอบรมและควบคุมเครือข่ายคอมพิวเตอร์  เป็นอย่างสูงอีกครั้งที่ร่วมบรรยายในรายละเอียดของคณะวิชา และหน่วยงานสายสนับสนุนเหมือนเช่นทุกครั้ง  ซึ่งเราได้เล่าถึงการนำการจัดการความรู้เข้ามาบูรณาการกับการประกันคุณภาพการศึกษา  และได้แนะนำให้ทีมผู้เข้าศึกษาดูงานได้รู้จักกับ GotoKnow (เหมือนกับทุกครั้ง) ซึ่งก็ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากเหมือนเช่นเคย  โดยทางม.รภ.กาญจนบุรี  ได้ซักถามถึงการเข้าใช้  และวิธีสืบค้นข้อมูลในเรื่องการจัดการความรู้  ซึ่งอาจเข้าไปค้นหาในเมฆความรู้ หรือคำหลักของบล็อก ใน blog ของท่านอาจารย์หมอวิจารณ์  และอีกหลายๆ ท่าน  จึงทำให้เราสังเกตได้จากทุกครั้งที่เราแนะนำ GotoKnow  ให้ใครๆ ได้รู้จัก  ก็มักจะได้รับความสนใจเป็นพิเศษทุกครั้งไม่ว่าจะสนใจเข้ามาแลกเปลี่ยนหรือเรียนรู้  ยกตัวอย่างเช่น <Link> <Link> <Link>  จนทำให้รู้สึกว่า GotoKnow เนี่ยเนื้อหอมจริงๆ
(ไม่ทราบว่าท่านอาจารย์จันทวรรณ และทุกๆ ท่านเห็นด้วยมั้ยคะ)