กรมประมง ประกาศปิดอ่าวไทย 3 เดือน เพื่ออนุรักษ์ปลาทูและสัตว์น้ำอื่น ๆ

นายจรัลธาดา กรรณสูตร อธิบดีกรมประมงสั่งให้ปิดอ่าวตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่15 พฤษภาคมของทุกปี เพื่ออนุรักษ์ปลาทูและสัตว์น้ำอื่น ๆ ( อ่าวไทย)

กรมประมง ประกาศปิดอ่าวไทย 3 เดือน เพื่ออนุรักษ์ปลาทูและสัตว์น้ำอื่น ๆ
11 ก.พ.49) นายจรัลธาดา กรรณสูตร อธิบดีกรมประมง เปิดเผยว่า ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่15 พฤษภาคมของทุกปี ในทะเลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร และสุราษฎร์ธานี เป็นช่วงที่สัตว์น้ำเศรษฐกิจ โดยเฉพาะปลาทูและสัตว์น้ำที่มีคุณค่าอื่น ๆ วางไข เลี้ยงตัวในวัยอ่อน และเจริญเติบโต ดังนั้น กรมประมง จึงได้กำหนดมาตรการทางกฎหมายควบคุมการทำประมงตั้งแต่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร และสุราษฎร์ธานี ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 26,400 ตารางกิโลเมตร ซึ่งเป็นที่เข้าใจตรงกันว่า เป็นฤดูปิดอ่าว
อธิบดีกรมประมง กล่าวด้วยว่า ในระหว่างฤดูปิดอ่าวกรมประมงได้จัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจเพื่อควบคุมการทำประมงให้เอื้อต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำในฤดูวางไข่ โดยจัดตั้งคณะทำงาน 4 กลุ่ม คือ กลุ่มควบคุมและปราบปราม กลุ่มประชาสัมพันธ์ กลุ่มติดตามผลการดำเนินคดี และกลุ่มประเมินผลทางวิชาการ โดยในปีนี้กรมประมงได้กำหนดจัดพิธีปิดอ่าวในวันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2549 เวลา 11.00 น. ณ ท่าเทียบเรือประมงชุมพร หมู่ที่ 8 ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองจังหวัดชุมพร โดยกรมประมงจะร่วมกับชาวประมง องค์กรเอกชน และหน่วยงานราชการอื่น ๆ ในพื้นที่ร่วมประกอบพิธีปิดอ่าว เพื่อแสดงเจตนารมย์ร่วมกันในการอนุรักษ์ทรัพยากรปลาทูและสัตว์น้ำอื่น ๆ ในอ่าวไทยให้ดำรงความอุดมสมบูรณ์ตลอดไป
                                        http://www.thaisnews.com/news_detail.php?newsid=161930

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประมง G.707ความเห็น (0)