การจัดการศึกษาแบบโบราณ

การเรียนรู้คู่คุณธรรม

การจัดการศึกษาแบบโบราณ

          การจัดหรือการส่งเเสริมการศึกษาเพื่อให้เกิดการกระบวนเรียนรู้และนำผลที่เกิดจากการเรียนรู้นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตของตนเองของครอบคร้วหรือสังคมและเป็นไปตามครรลองคลองธรรมและสร้างตนเอง ครอบครัวหรือสังคมให้ดีขึ้น พัฒนา(เจริญ)ขึ้น นั้นแหละถือว่า ประสบผลสำเร็จในทางการศึกษา  ตรงกันข้าม  แม้ว่า ผู้ที่ได้เรียนรู้ และนำผลจากการเรียนรู้ ไปก่อให้เกิดปัญหาแก่ตนเอง ครอบครัว หรือสังคม ในทางที่มิชอบด้วยศีลธรรม จะเรียกผู้นั้นว่าประสบความสำเร็จทางการศึกษา(ตามปริญญาบัตร)ก็หาไม่   คนโบราณจึงมีวิธีจัดกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายและแฝงไปด้วยธรรมะที่กลมกลืนจน(หลายคน)ในปัจจุบันแยกแยะไม่ออกและกล่าวไปในทิศทางชิงลบว่า"ครำครึ " ท่านลองนึกดูซิว่า คนโบราณเคยสอนเราว่าอย่างไรบ้าง  นอกจากนี้แล้ว คนโบราณยังใช้วิธีจัดกระบวนการเรียนรู้แบบรายบุคคล รู้ว่าบุคคลใด นิสัยเป็นอย่างไร  ชอบอะไร ถนัดไปในทางไหน ก็สนองไปตามความต้องการของบุคคลนั้นๆ ถามว่า การจัดการศึกษาแบบโบราณ ครำครึจริงหรือ  จึงอยากให้ (นักจัดการศึกษา)หันย้อนกลับมามองดูการจัดศึกษาแบบคนโบราณบ้าง อย่าทิ้งไปทั้งหมด  ผลผลิตที่มีคุณภาพจะเกิดขึ้นได้เพราะการเรียนรู้คู่คุณธรรม

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ksnsuksumran

คำสำคัญ (Tags)#uncategorized

หมายเลขบันทึก: 16170, เขียน: 20 Feb 2006 @ 23:15 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 14:27 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)