คาราวานแก้จน

KUMPEE
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ทำได้หรือ
วันนี้เดินทางไปอำเภอสะเดา จังหวัดสงขลาเพื่อไปสังเกตการประชุมเชิงปฏิบัติการของนายอำเภอ7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง  พร้อมท่านรองฯพัฒนานักศึกษา พบว่ากระบวนการแลกเปลี่ยนความรุ้ในเรื่องของการแก้ปัญหาเป็นไปอย่างน่าสนใจจากการนำเสนอข้อมูล และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการแก้ปัญหาโดย อาจสามารถ model นั้น ทุกท่านได้สอบถามและแสดงความคิดเห็นอย่างกว้างขวาง  ที่สำคัญทุกท่านยอมรับว่ากระบวนการแก้ปัญหาดีมากๆ แต่ที่สำคัญคือรัฐไม่มีทิศทางที่ชัดเจนในการจบปัญหา เช่น การหาที่อยู่อาศัยซึ่งขึ้นอยู่กับหน่วยงานการเคหะที่จะมาสร้าง แต่ไม่สนองความต้องการของประชาชน หรืองบประมาณที่ให้มาไม่เพียงพอต่อการแก้ปัญหา หากสนใจน่าจะลงติดตาม  ที่ไม่เสียใจเลยคือผู้นำไม่ทิ้งคำถามเกี่ยวกับการสร้างคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อสร้างให้กับประชาชนที่เป็นรากที่มีปัญหา นายอำเภอสะเดา เสนอโดยใช้แนวใช้หนี้ 25 เก็บ25 จ่าย50 ลองใช้ดูท่านคิดอย่างไรแสดงความเห็นด้วย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฅนอาสาความเห็น (0)