AAR : KM เพื่อสร้างสุขในที่ทำงาน

 

AAR : KM เพื่อสร้างสุขในที่ทำงาน
24 มกราคม 2551
ณ ห้องประชุม 1 คณะสหเวชศาสตร์ 
......................................  

สิ่งที่คาดหวังจากการจัดกิจกรรมนี้

 • อยากมาดู Process ขนมใส่ไส้ของคณบดีสหเวช
 • อยากมาดูทีมงานนำเสนอของคณะสหเวช
 • อยากเข้าร่วมกิจกรรมกับนักเรียนคุณอำนวย เพื่อความคุ้นเคยมากขึ้น
 • รู้กระบวนการ KM
 • ได้เรียนรู้ Best Practice ของหน่วยงาน
 • ต้องการทราบวิธีการสร้างสุขในที่ทำงาน
 • ได้รับความรู้ ในเรื่องของการบริหารจัดการ ในสำนักงานแบบมีความสุข
 • การเรียนรู้ความสุขจากการทำงาน
 • กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
 • ได้แนวทางการทำ KM ของแต่ละกลุ่มงาน
 • วิธีการทำงานที่ทำให้เกิดความสุขในที่ทำงาน
 • วิธีการเป็นคุณอำนวยในการที่จะให้ทีมศึกษาดูงานได้เรียนรู้
 • การได้รู้จักทีมงานและเครือข่ายมากยิ่งขึ้น
 • การพบปะเพื่อนและคนที่รู้จัก
 • ได้เครือข่าย
 • ดูรูปแบบการดูงาน
 • กระบวนการ-การจัดการความรู้
 • ความรู้เกี่ยวกับเรื่องราวของทั้ง 4 กลุ่ม
 • ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคนอื่น ๆ นอกสถาบัน
 • คาดหวังจะมาดูกิจกรรม KM
 • สนใจคำว่าขนมใส่ไส้


สิ่งที่เกินความคาดหวังจากการจัดกิจกรรมนี้

 • เกิดความสุขจากการได้ดูงานจริง ๆ
 • เห็นความจริงใจในการต้อนรับโดยเฉพาะมีเบรคด้วย
 • ได้รับการต้อนรับ มิตรภาพที่ดี
 • ได้รู้จักเครือข่าย KM สหเวชเพิ่มขึ้น
 • ได้รับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในวิธีการทำงานของคณะสหเวช
 • ได้รู้จักเพื่อนใหม่เกิดขึ้นจากหน่วยงานภายนอก
 • เทคนิคการพัฒนางานด้านต่าง ๆ
 • การพัฒนาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ที่สามารถนำไปปฏิบัติได้
 • มิตรภาพที่ดีจากเจ้าบ้าน และเพื่อน ๆ
 • ได้เห็นแนวทางการนำ IT มาใช้กับหน่วยงานที่เป็นรูปธรรม โดยเฉพาะ e-office
 • การเรียนรู้จากกิจกรรมหรืองานที่คณะสหเวชศาสตร์ทำเป็น SAR , พัสดุ , e-office ,
  เบี้ยขยัน สามารถนำไปประยุกต์ใช้ต่อในที่ทำงานได้หมดทุกอย่าง
 • มิตรภาพที่ดี
 • ได้รับความรู้ในสิ่งที่ไม่เคยรู้และสามารถนำความรู้นั้น ไปปฏิบัติหรือต่อความคิดอื่นได้
 • ได้เห็นการดูงานแบบใหม่ ดูงาน แบบใหม่โดยใช้ KM
 • การใช้เทคนิคใหม่ ๆ ในการทำงาน
 • เรื่องของใจ ทีมงาน (การทำงานเป็นทีม)
 • การเตรียมตัวที่ดี
 • ได้เห็นของจริงและแนวคิดในการทำงานใหม่ ๆ ที่ไม่ยุ่งยากและได้ของจริง ทำให้คนในองค์กรมีความสุข และสนุกในการทำงาน องค์กรได้งาน คนมีสุข
 • เห็นวิธีคิด วิธีการทำงานของคณะสหเวชศาสตร์
 • เพื่อน ๆ ต่างวัย ต่างอาชีพ
 • ได้เห็นท่านคณบดีที่มอบให้เจ้าหน้าที่ได้แสดงความสามารถ
 • ทีมงานมีความสามารถ
 • ได้แนวคิดไปปรับปรุงงาน

สิ่งที่น้อยกว่าความคาดหวังจากกิจกรรมนี้

 • คงไม่มี
 • คาดหวังได้ดื่มกาแฟ แต่ไม่เป็นไร น้ำหวานก็อร่อยค่ะ
 • เวลาในการรับฟังแต่ละฐาน
 • ได้เรียนรู้แต่ละฐานน้อยเกินไป
 • ไม่มี
 • อยู่ที่คณะสหเวชฯ น้อยไปหน่อย
 • ไม่ได้ยินคำว่าขนมใส่ไส้

สิ่งที่ควรปรับปรุงจากการจัดกิจกรรมนี้

 • คงต้องต้อนรับแบบนี้บ่อย ๆ จะทำให้ทีมผู้จัดงานมีความคุ้นเคยมากยิ่งขึ้น แต่กิจกรรมทำได้ดีแล้วครับ
 • เก้าอี้มากเกินความจำเป็น แต่เป็นเรื่องเล็กน้อยเท่านั้น ไม่เป็นไรค่ะ
 • เวลาในการให้ความรู้
 • ทีมงานน่าจะนำผู้ใช้บริการของคณะสหเวชศาสตร์มาร่วมแลกเปลี่ยนด้วยนะ
 • เวลาที่ค่อนข้างจำกัด
 • การมีกิจกรรมนี้ให้เวลาแต่ละฐานน้อย ควรเปิดโอกาสให้ผู้สนใจเข้ามาศึกษาเพิ่มเติม

 

บอย สหเวช
24 ม.ค. 51

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์ความเห็น (7)

เขียนเมื่อ 
 ขอบคุณครับพี่บอย
เวลา คือ สิ่งที่เป็นขอบเขตของการเรียนรู้
คงต้องจัดมาดูอีกรุ่นที่  2 และต่อยอด และเล่าสู่กันฟัง น่าจะช่วยได้ครับ
เขียนเมื่อ 
 •  ขอบคุณ บอย  สหเวชมากครับ  ที่เตรียมงานมาก่อนอย่างดี    ดูแลต้อนรับ  เอาใจใส่ตลอดเวลาที่อยู่ที่คณะสหเวชศาสตร์
 • หลังดูงานยังสรุปบทเรียนให้อีก  อิอิ
เขียนเมื่อ 
 • ขอบคุณแจ๊คครับ ที่ให้ข้อเสนอแนะ
 • ผมคาดหวังจะให้เกิดจุดประกายการเรียนรู้ สำหรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาล และดีใจที่ผู้ดูงานให้ความสนใจครับ

 

เขียนเมื่อ 
 • ขอบคุณคุณหมอสุธีด้วยครับ ที่ทำให้ทีมงานสหเวช มีเครือข่ายการเรียนรู้เพิ่มขึ้น
เขียนเมื่อ 
 • เห็น AAR ของเราด้วย
 • ขอบคุณ คุณบอยและทีมงานทุกคน
 • เรื่องของผมอยู่ที่นี่ <Link>
เขียนเมื่อ 

แอบแวะมาเยี่ยมชม....!!

 เค้าเข้มแข็งดีจริงๆ

เขียนเมื่อ 
 • Pขอบคุณน้องแก่นที่แวะมาเยี่ยมเยียนครับ