ความเห็น 527293

AAR : KM เพื่อสร้างสุขในที่ทำงาน

เขียนเมื่อ 
  •  ขอบคุณ บอย  สหเวชมากครับ  ที่เตรียมงานมาก่อนอย่างดี    ดูแลต้อนรับ  เอาใจใส่ตลอดเวลาที่อยู่ที่คณะสหเวชศาสตร์
  • หลังดูงานยังสรุปบทเรียนให้อีก  อิอิ