ความเห็น 527423

AAR : KM เพื่อสร้างสุขในที่ทำงาน

เขียนเมื่อ 
  • ขอบคุณคุณหมอสุธีด้วยครับ ที่ทำให้ทีมงานสหเวช มีเครือข่ายการเรียนรู้เพิ่มขึ้น