ความประทับใจที่มีต่อครู : สดุดีครูใต้ จากหัวใจไทยทุกดวง

     “ศิษย์ทุกคนย่อมมีครูที่ตนเองประทับใจ แต่ครูที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ประทับ อยู่ในดวงใจของไทยทุกคน            
    
ปัง
! ปัง … ! ปัง… !  ทันทีที่เสียงปืนเงียบสงบลง หัวใจทุกดวงต่างภาวนาขอให้ครู
อย่าได้ตกเป็นเหยื่อของคมกระสุน ที่พุ่งจากปลายกระบอกปืนเหล่านั้นเลย            
      
ทุกครั้งที่พวกเขาพรากเอาชีวิตของครูไป พวกเขาจะรู้หรือไม่ว่ามีหัวใจอีกนับล้านดวง
ที่ต้องแตกสลายไปด้วย อีกกี่ชีวิต กี่หยดเลือด กี่หยดน้ำตา ทุกอย่างจึงจักคืนสงบลง หรือว่า ความโหดร้ายที่เกิดขึ้นไม่มีหนทางจะแก้ไขแล้วหรือ ?            
     
ถึงกระนั้นก็ตาม จิตวิญญาณของความเป็นครูนั้นไม่มีวันที่คนใจดำอำมหิตเหล่านั้น
จะพรากจากไปได้ ก็เพราะด้วยพลังและแรงศรัทธาที่ครูมีอยู่อย่างเต็มเปี่ยม มุ่งมั่นที่จะพัฒนา ให้เกิดขึ้นในทุกหย่อมหญ้า  ความกล้าหาญเด็ดเดี่ยวท่ามกลางเสียงปืนและความโหดร้าย ครูยังตั้งมั่นอยู่ในศีลธรรมอันดี ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุมานะ อุตสาหะ ยอมละทิ้งความสุข สบายส่วนตัว อุทิศทั้งชีวิตและจิตใจ และพร้อมที่จะทลายกำแพงที่ขวางกั้นความเจริญงอกงาม ของศิษย์            
      ความเสียสละอันใหญ่หลวงนี้ยากจะหาใดเปรียบปาน และพร้อมที่จะก่อเกิดเป็นพลัง
อันยิ่งใหญ่ ส่องสว่างนำทางให้ชีวิต ให้ปัญญา สร้างไทยให้พัฒนาบังเกิดผลดีแก่ประเทศชาติสืบไป            
      
ครูจึงเป็นเหมือนดินที่อุดมสมบูรณ์ คอยทำหน้าที่ให้ศิษย์ได้หยั่งรากลึกและเติบโตขึ้น
โดยมีชีวิตที่เป็นสุขสมบูรณ์            
     
ณ วันนี้ หัวใจทุกดวงของคนไทยทั้งชาติ ต่างมุ่งหวังให้เกิดความสงบร่มเย็น เป็นปึกแผ่น
ในดินแดน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ของด้ามขวานทอง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่องค์พระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมครูแห่งแผ่นดิน                
       
นายอัสกร คำมา โรงเรียนวัดทองนพคุณ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ธเนศ ขำเกิดความเห็น (0)