วันนี้ตรงกับวันพุธที่ 20 ก.ค.48 เป็นวันที่เราจัดกิจกรรมพิเศษภายในชั้นเรียน โดยมีการอภิปรายเป็นคณะในหัวข้อประสบการณ์ธุรกิจ ข้อคิดเพื่อคนรุ่นใหม่ ผมได้เรียนเชิญ พี่ ๆ เพื่อน ๆ ในคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดชุมพร 3 ท่าน มาอภิปรายร่วมกัน ประกอบด้วย
 • คุณธงชัย      ลิ้มตระกูล    รองประธานหอการค้าฯ ฝ่ายพัฒนาองค์กรธุรกิจ / บจก.ชุมพรอุตสาหกรรมยางพารา
 • คุณชัยวัฒน์  ชูชัยนิรันดร์ กรรมการปฏิคม & ฝ่ายการท่องเที่ยว / บุญชูบางเบิดรีสอร์ท
 • คุณสมร        นิลใหม่        กรรมการหอการค้าฯ ฝ่ายพาณิชยกรรม / ร้านหนังสือดวงกมล ชุมพร

เราเริ่มกิจกรรมเมื่อเวลาประมาณ 13.30 น. อ.เทียมพบ ก้านเหลือง ผู้ช่วยอธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ วิทยาเขตชุมพร ได้ให้เกียรติเข้าร่วมรับฟังพร้อม ๆ กับคณะนักศึกษาจนจบการอภิปรายเมื่อเวลา 17.45 น. บรรยากาศเต็มไปด้วยเนื้อหาสาระที่มาจากประสบการณ์จริงในการสร้างชีวิต สร้างธุรกิจของแต่ละท่าน ผมประเมินว่า นศ.ได้ประโยชน์จากกิจกรรมในครั้งนี้เป็นอย่างมาก แม้การอภิปรายและถามตอบปัญหาจะยืดยาวใช้เวลาร่วม 4 ชั่วโมง แต่ก็เป็น 4 ชั่วโมงที่ทรงคุณค่าเป็นอย่างยิ่ง เนื้อหาและสรุปการอภิปรายทั้งหมด ผมได้กำหนดให้ นศ.นำเสนอผ่านทางข้อคิดเห็นใน Blog ตอนนี้ โดยกำหนดให้

 1. กลุ่มธุรกิจ “ฟาร์มโชคชัย”                    สรุปคำบรรยายของคุณธงชัย  ลิ้มตระกูล
 2. กลุ่มธุรกิจ โรงพยาบาลสัตว์ขนาดใหญ่    สรุปคำบรรยายของคุณชัยวัฒน์  ชูชัยนิรันดร์
 3. กลุ่มธุรกิจนมแพะ                               สรุปคำบรรยายของคุณสมร  นิลใหม่
 4. กลุ่มธุรกิจฟาร์มสุกร                            สรุปในส่วนคำถาม-คำตอบ จากเวทีอภิปราย
 5. กลุ่มธุรกิจฟาร์มเพาะเลี้ยงวัวสายพันธุ์ดี    สรุปภาพรวมทั้งหมดของการจัดอภิปรายเป็นคณะ
                                                        โดยเฉพาะในส่วนที่ นศ.ได้รับประโยชน์
  ผมมีภาพบรรยากาศมาฝากด้วยครับ.