เมื่อวันอาทิตย์ผมตื่นนอนมาตอนเช้า หล้งจากที่สวดมนต์ทำภารกิจส่วนตัวเสร็จแล้ว ได้นำวีซีดีสารคดีเกี่ยวกับธรรมชาติของสัตว์มาเปิดดู ทำให้เรียนรู้กับธรรมชาติของสัตว์ในการดิ้นรนต่อสู้เพื่อความอยู่รอดของชีวิต โดยอาศัยการเรียนรู้จากธรรมชาติ และผมกลับมาคิดถึงสถานที่ทำงานซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญ และพบว่าความรู้ส่วนใหญ่มักจะติดอยู่กับตัวบุคคล ทำให้งานขึ้นอยู่กับบุคคลมากกว่า ผมจึงคิดว่าการจัดการความรู้ให้ความรู้ที่มีอยู่ในคนได้ไหลเวียนเหมือนสายน้ำ จะทำให้หน่วยงานได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ไม่ติดอยู่กับตัวบุคคล วิธีการที่สำคัญที่ผมจะได้ความรู้ดังกล่าวจากทุกคนในหน่วยงานได้นั้น คงต้องอาศัยวิธีการพูดคุยแบบกันเองกับแต่ละคนในหน่วยงานเพื่อสกัดความรู้ที่มีประสบการณ์ของแต่ละบุคคลมาถ่ายทอดให้ชุมชนสำนักงานเลขานุการได้รับทราบ ยังน้อยบล็อกที่ผมพยายามเขียนนี้จะได้เป็นประโยชน์กับชุมชนสำนักงานเลขานุการ ในการจัดการความรู้จากงานประจำที่ทำอยู่ให้มีประโยชน์ และก่อให้เกิดธนาคารความรู้ (Bank Knowledge) เพื่อเป็นคลังความรู้ของสำนักงานเลขานุการ