ขอความช่วยเหลือ

ขอความอนุเคราะห์

เรียน  ท่าน ดร.ประกอบ  ใจมั่น

         กระผมขอความอนุเคราะห์ให้ท่านช่วยเขียนวิธีการสืบค้นข้อมูลชั้นสูงให้ใหม่อีกครั้งหนึ่งครับ เพราะที่เรียนแล้วจดมา พอจะมาใช้ในการค้นหาข้อมูล ก็ค้นหาไม่ถูก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การจัดการนวัตกรรมและสารสนเทศความเห็น (0)