การทำงานในงานสิ่งส่งตรวจ เป็นงานด่านหน้า ได้แนะนำและช่วยเหลือผู้ป่วยทุกวัน

ทุกคนเต็มใจทำคะ