AAR:การต้อนรับคณะพยาบาลที่มาดูงานชาวอินโดนีเซีย(1)

seangja
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
นับเป็นโชคดีของฉันที่ยังพอจะจำได้ว่าเมื่อครั้งพี่เจี๊ยบรับหน้าที่นี้พี่เขาจะจัดเตรียมเอกสารอะไรบ้างจึงไม่ยุ่งยาก/วุ่นวายอะไร

วันนี้(11มกราคม2551)ตั้งแต่ช่วงเวลา9.00-16.00น.ฉันได้รับมอบหมายให้เป็นตัวแทนในการต้อนรับและบรรยายเกี่ยวกับกิจกรรมของกลุ่มงานฯให้แก่คณะดูงานซึ่งเป็นพยาบาลชาวอินโดนีเซียจำนวน4คน เป็นผู้ชาย2 คน และผู้หญิง 2คน ที่ฉันได้รับหน้าที่นี้เป็นเพราะมือวางอันดับหนึ่งคือพี่เจี๊ยบ พันธ์ทิพย์ ไม่อยู่ไปอบรมนอกสถาบัน...

แม้จะเคยพูดหรือบรรยายแก่คณะดูงานชาวต่างชาติมาบ้างแต่ก็อดตื่นเต้นไม่ได้..นอกเหนือไปจากทบทวนกระบวนการซึ่งเริ่มตั้งแต่การจัดเตรียมสไลด์ที่ต้องใช้ในการบรรยาย(ซึ่งก็จะต้องมีการจัดลำดับเนื้อหา,การปรับ/ตัดสไลด์ให้กระชับสอดคล้องกับเวลาและผู้รับฟัง)แล้วก็มีการเตรียมเอกสารภาคภาษาอังกฤษประกอบการบรรยายให้เพียงพอกับจำนวนคนและเกี่ยวข้องกับเนื้อหาการบรรยาย...นับเป็นโชคดีของฉันที่ยังพอจะจำได้ว่าเมื่อครั้งพี่เจี๊ยบรับหน้าที่นี้พี่เขาจะจัดเตรียมเอกสารอะไรบ้างจึงไม่ยุ่งยาก/วุ่นวายอะไรเลยในการเตรียมเอกสารประกอบการบรรยาย...หลังจากนั้นก็เป็นเรื่องของการเตรียมคนซึ่งเป็นธรรมเนียมของกลุ่มงานฯเราที่จะพยายามผลักและดันให้พี่ๆน้องๆบรรยายหรือเล่าเกี่ยวกับประสบการณ์ของตนในการต้อนรับครั้งนี้ฉันได้วางแผนให้มีวิทยากร/ผู้บรรยายเสริม 2 ชุด ก็คือ 1.สมาชิกอาสาสมัครจากชมรมแสงเทียนเพื่อชีวิตจำนวน2คน( = โอ แล ะศล รับหน้าที่แนะนำชมรมและกิจกรรมของชมรมฯ)และ2.ทีมนักสังคมสงเคราะห์(ซึ่งไก่ชุติมาหัวหน้าช่วยอธิบายเกี่ยวกับสภาพปัญหาและกระบวนการช่วยเหลือแก่ผู้ป่วย HIV/AIDS ทางด้านสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์ที่มีอยู่ในประเทศไทยและที่ดำเนินการภายในสถาบัน)

...ทั้ง2ทีมนี้ที่จริงมีความรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดีพอใช้(พอฟังออกว่าเป็นอะไรแต่เวลาตอบยังไม่ค่อยกล้าที่จะตอบเป็นภาษาอังกฤษ)ตกลงบทบาทกันว่าเมื่อถึงช่วงที่น้องๆทั้ง2ทีมบรรยายฉันจะทำหน้าที่เป็นเสมือนผู้แปลให้เท่านั้น  ส่วนหน้าที่การให้ข้อมูลหรือสถิติต่างๆที่จะใช้ในการบรรยาย ทางน้องๆทั้ง2ทีมจะต้องเตรียมไว้ก่อนด้วยตัวเอง จะเป็นการดีมากหากเตรียมเป็นภาษาอังกฤษเผื่อไว้ซึ่งน้องๆก็ขอแค่เป็นภาษาไทยไปก่อนเนื่องจากมีต่างฝ่ายต่างก็มีภารกิจอื่นๆจึงมีการเตรียมตัวคนได้เพียงเท่านี้

คณะดูงานกลุ่มนี้เมื่อช่วงเช้าวันจันทร์ที่ผ่านมาได้มีพี่ติ๋มถนอมจิตร์พามาเยี่ยมชมเบื้องต้นที่กลุ่มงานฯหนหนึ่งแล้วมีการพูดคุยทักทายหรือแนะนำตัวอย่างคร่าวๆโดยรู้แต่เพียงว่าเป็นพยาบาลมาจากโรงพยาบาลระดับจังหวัด/เขตในประเทศอินโดนีเซียแต่ยังไม่ได้สำรวจในรายละเอียดเกี่ยวกับลักษณะงานและประสบการณ์ในด้านการให้การปรึกษาของเขาว่าเป็นอย่างไร

แต่จากที่เห็นเบื้องต้นพอจะทำให้สามารถคาดเดาได้ว่าผู้มาดูงานกลุ่มนี้ทุกคนเป็นระดับอาวุโสและมีประสบการณ์การทำงานไม่ต่ำกว่า10-20ปี (ที่ยังไม่ได้คุยส่วนหนึ่งเป็นเพราะช่วงนั้นฉันเองกำลังจะทำ Counseling กับเคส Over –anxiety รายหนึ่งซึ่งส่งต่อมาจาก Counselor อยู่พอดี)แต่ก็ตั้งใจไว้ว่าก่อนจะบรรยายจะต้องทำการสำรวจ/หาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประวัติย่อๆของผู้มาดูงานและทำสำรวจ Their expectations & needs ในการมาดูงานที่กลุ่มงานฯ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน behavioral infectionความเห็น (0)

หมายเลขบันทึก

158829

เขียน

12 Jan 2008 @ 04:48
()

แก้ไข

17 May 2012 @ 00:12
()

สัญญาอนุญาต

สงวนสิทธิ์ทุกประการ
อ่าน: คลิก