บันทึกแรกของปี 2551 นี้  กะว่าจะเริ่มด้วย  บันทึก สวัสดีปีใหม่กับทุกๆท่าน  และเหนืออื่นใด  ผู้เขียนขอเขียนเกี่ยวกับ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์  และพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีให้กับพวกเรามากค่ะ          

          หลายๆท่านคงสงสัยใช่ไหมคะ ว่า ทำไมที่ [email protected] จึงมีชมรมเพื่อนแก้ว  ซึ่งเป็นชมรมของอาสาสมัครเพื่อนช่วยเรียนของนิสิตพิการ 

          ค่ะ  ชื่อชมรม เพื่อนแก้ว   นี้มีที่มาจาก  เพื่อนของดอกแก้วกัลยา  ซึ่ง ดอกแก้วกัลยา นี้เป็นดอกไม้ประดิษฐ์โดยคนพิการในศูนย์ส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคนพิการ สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  และสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานนามดอกไม้ประดิษฐ์นี้ว่า  ดอกแก้วกัลยา พร้อมทั้งพระราชทานพระอนุญาตให้ใช้เป็น ดอกไม้แห่งสัญลักษณ์ของคนพิการทั่วประเทศ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่คนพิการ องค์กรของคนพิการ และทรงมี พระดำรัสให้ ฝึกอบรมอาชีพคนพิการเพื่อประดิษฐ์ ดอกแก้วกัลยา รวมทั้ง จัดจำหน่าย เพื่อนำรายได้ไปดำเนินงานพัฒนา และส่งเสริมอาชีพคนพิการในองค์กรคนพิการทั่วประเทศ

<div style="text-align: center">Keawkanlaya</div>

ดอกแก้วกัลยา จินตนาการมาจากดอกไม้ ๒ ชนิดตระกูลดอกแก้วคือ ดอกแก้วเจ้าจอม และดอกแก้ว

</a></span><p>          ดอกแก้วเจ้าจอม เป็นดอกไม้สีม่วงคราม สวยสง่าแต่อ่อนหวาน

<div style="text-align: center">03</div>
          ไม้ต้นสูง 10 -15 เมตร
</p> เรือนยอดกลม ใบเป็นใบประกอบ แบบขนนกมี 2 คู่ ใบย่อยขนาดไม่เท่ากันคู่ปลายจะยาวที่สุดประมาณ 3.5 ซม. ใบย่อยรูปรีปลายมน ใบผิวมันคล้ายแผ่นหนัง ดอกฟ้าอมม่วงดอกออกเป็นกระจุกมี 5 กลีบ เกสรสีเหลือง 8 - 10 อัน ดอกโตประมาณ 2.5 ซม. ออกดอกเดือนสิงหาคม - ตุลาคม

           ดอกแก้ว เป็นดอกไม้สีขาว มีกลิ่นหอม
<div style="text-align: center">Kaew1</div>
          แก้วเป็นพรรณไม้ยืนต้นขนาดเล็กถึงขนาดกลางสูงประมาณ 5–10 เมตร ทรงพุ่มไม่เป็นระเบียบ ใบออกเป็นช่อ เป็นแผงเรียงสลับกัน ใบเป็นมันสีเขียวเข้ม ขอบใบเรียบเป็นคลื่นเล็กน้อย ออกดอกเป็นช่อใหญ่ ช่อสั้น ออกตามปลายกิ่ง กลิ่นหอม ดอกบานเต็มที่ขนาด 2–3 เซนติเมตร ผลรูปไข่ รี ปลายทู่ มีสีส้ม ภายในมีเมล็ด 1–2 เมล็ด

                     พลเอก สิงหา เสาวภาพ รองประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ และประธานคณะกรรมการพัฒนาคนพิการ ได้มอบให้คุณ
วิไลวรรณ ลายถมยา และคุณพนิดา ชอบวณิชชา กรรมการจัดงาน      วันคนพิการ ออกแบบดอกแก้วกัลยา และให้คนพิการศูนย์ส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคนพิการจัดทำเพื่อนำทูลเกล้า ฯ ถวายเพื่อทรงเลือกรูปแบบ วัสดุ และสีของดอกไม้ โดยยึดหลักที่สำคัญคือความปลอดภัยในการผลิต อุปกรณ์ที่ใช้ต้องราคาถูก และหาง่าย จึงเลือก กระดาษสาเป็นกลีบดอก และใบ เพราะกระดาษสาสามารถประดิษฐ์เป็นดอกไม้นานาชนิดได้โดยไม่ต้องใช้เครื่องรีดไฟฟ้า เพียงใช้มือบิดเบาๆ ก็จะได้รูปที่ต้องการ และเป็นการช่วยเศรษฐกิจของไทยอีกทางหนึ่ง ซึ่งกระดาษสาผลิตจากเปลือกไม้สาที่มีอยู่มากมายทางตอนเหนือของประเทศไทย มีราคาถูก จึงมีคุณสมบัติเหมาะสมกว่าการใช้วัสดุอื่นโดย สิ้นเชิง<p> </p>