AAR เวทีสรุปบทเรียนเครือข่ายโครงการสิ่งแวดล้อมโลก รุ่น 5 (GEF/SGP-UNDP)

Thawat
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
การออก action ได้หลังจากการพูดคุย ถือเป็นเรื่องที่สำคัญและปกติจะไม่ค่อยเห็นชัดเจนเท่าไรนัก

25 โครงการสิ่งแวดล้อมที่ได้รับทุนสนับสนุนจาก กองทุนสิ่งแวดล้อมโลก (แต่ครั้งนี้มาร่วมเพียง 20 โครงการ) ได้รวมตัวกันเป็นเครือข่ายและครั้งนี้นัดหมายมารวมกันเพื่อแลกเปลี่ยนสรุปบทเรียนประสบการณ์ทำงานโครงการที่ผ่านมา   เนื่องจากเห็นว่ามีเครื่องมือบางตัวที่ใช้ในการจัดการความรู้   จึงน่าจะเหมาะกับเวทีสรุปบทเรียนของเครือข่ายฯครั้งนี้   "เรื่องเล่าความสำเร็จ"  จึงเป็นจุดเน้นสำคัญของการฝึกทดลองใช้เครื่องมือเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้   โดยส่วนตัวแล้วตั้งใจลึกๆว่า  ครั้งนี้น่าจะมีตัวอย่างดีๆนำเสนอและทำวิธีการให้ดู  จากนั้นเน้นการฝึกทดลองทำจริง  และให้ลองสะท้อนมุมมอง  ความรู้สึกหลังจากลองใช้เครื่องมือ   ซึ่งน่าจะนำไปสู่การเข้าใจที่ดีกว่า

สิ่งที่เกินคาดของเวทีครั้งนี้  สำหรับผม  การออก action ได้หลังจากการพูดคุย  ถือเป็นเรื่องที่สำคัญและปกติจะไม่ค่อยเห็นชัดเจนเท่าไรนัก    แต่เวทีนี้  ชัดเจน  เห็นตรงกันว่าจะใช้ "จดหมายข่าว" ราย 2 เดือน  เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนเรื่องเล่าของหมู่สมาชิก  และกำหนดว่าฉบับปฐมฤกษ์จะออกปลายเดือนเมษายนนี้    ซึ่งหลังจากได้ทดลองใช้วิธีการเล่าเรื่องแล้ว   กลับไปสมาชิกยังได้ฝึกเขียนบันทึกเรื่องเล่า  และมีพื้นที่ให้แสดงได้ทันทีเลย  ตรงนี้ถือเกินคาดจริงๆครับ

สิ่งที่ต้องปรับปรุง  คงจะมีความสอดคล้องระหว่างเวลา  กับ  กระบวนการที่ใช้   เพราะแทบทุกครั้งจะเจอปัญหาเวลาไม่ค่อยพอในช่วงงานกลุ่มโดยเฉพาะการเล่าเรื่อง    ตรงนี้เนื่องจากการเล่าเรื่องของจริงนั้น   เขาไม่ได้นั่งเล่าในห้องประชุม  แต่เป็นการเล่าไปขณะที่ทำ  เล่าในขณะที่มีเวลา  เล่าในตอนที่มีคนสนใจจริงๆอยากเรียนรู้    ดังนั้น  การจำลองสถานการณ์ให้ใกล้เคียงกับความเป็นจริงที่เราทำกันอยู่ก็ยังเป็นเรื่องที่ต้องขบคิดเทคนิควิธีการกันต่อไป

สิ่งที่จะกลับไปทำ  อันแรกสุด  คือ AAR ลงในบล็อกของตัวเอง    ถัดมาก็คง AAR ในการประชุมประจำสัปดาห์ของ  สคส.  ครั้งถัดไป    และที่ต้องทำแน่นอนและทำไปเรื่อยๆแบบต่อเนื่องก็คือ  พัฒนากระบวนการ  เทคนิควิธี  หรือเครื่องมือทำมาหากินของ "คุณอำนวย" นั่นงัยหละครับ     

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Learn Togetherความเห็น (1)

apple
IP: xxx.144.144.164
เขียนเมื่อ 
จริงๆมีความตั้งใจว่ากลับจากน้ำหนาวจะมาเขียนเรื่องเล่า แต่ร่างกายไม่อำนวยค่ะเป็นไข้ซะ 3 วัน แถมต้องอ่านหนังสื่อสอบอีก พอเข้ามาอ่านเรื่องเล่าของอาจารย์แล้ว ซักคันไม้คันมือเหมือนกัน