บทบาทหน้าที่ของสำนักผู้ตรวจราชการ ประจำเขตตรวจราชการที่ 2

บทบาทหน้าที่ สำนักผู้ตรวจราชการ ประจำเขตตรวจราชการที่ 2

บทบาทหน้าที่ของสำนักผู้ตรวจราชการ ประจำเขตตรวจราชการที่ 2
     1. ศึกษา วิเคราะห์  ข้อมูล สารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการตรวจราชการ
     2. ดำเนินการเกียวกับการสนับสนุนการตรวจราชการ นิเทศ ติดตามผลและรายงานผล
การปฏิบัติบัติราชการตามนโยบายและแผนการติดตามและประเมินผลของกระทรวง
     3. วิจัยและพัฒนาระบบและประสานเครือข่ายการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลของกระทรวงศึกษาธิการ
     4. ปฏิบัติการร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตาม
ท่ีได้รับมอบหมาย   

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สำนักผู้ตรวจราชการ ประจำเขตตรวจราชการที่ 2

คำสำคัญ (Tags)#uncategorized

หมายเลขบันทึก: 15737, เขียน: 16 Feb 2006 @ 14:39 (), แก้ไข: 25 May 2012 @ 19:22 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

สวัสดีปีใหม่ค่ะ