บทบาทหน้าที่ของสำนักผู้ตรวจราชการ ประจำเขตตรวจราชการที่ 2

  ติดต่อ

  บทบาทหน้าที่ สำนักผู้ตรวจราชการ ประจำเขตตรวจราชการที่ 2  

บทบาทหน้าที่ของสำนักผู้ตรวจราชการ ประจำเขตตรวจราชการที่ 2
     1. ศึกษา วิเคราะห์  ข้อมูล สารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการตรวจราชการ
     2. ดำเนินการเกียวกับการสนับสนุนการตรวจราชการ นิเทศ ติดตามผลและรายงานผล
การปฏิบัติบัติราชการตามนโยบายและแผนการติดตามและประเมินผลของกระทรวง
     3. วิจัยและพัฒนาระบบและประสานเครือข่ายการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลของกระทรวงศึกษาธิการ
     4. ปฏิบัติการร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตาม
ท่ีได้รับมอบหมาย   

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สำนักผู้ตรวจราชการ ประจำเขตตรวจราชการที่ 2

หมายเลขบันทึก: 15737, เขียน: , แก้ไข, 2012-05-25 19:22:05+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #uncategorized

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (1)

สวัสดีปีใหม่ค่ะ