บริการวิชาการ และ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

บุคลากรของมหาวิทยาลัยบางคนทำงานเกินกว่ามาตรฐานงานปกติ และสิ่งที่ทำก็ถือว่าเป็นการสร้างชื่อเสียงให้มหาวิทยาลัย หรือ เป็นการสร้างความมั่นคงในชีวิตของบุคลากรด้วย

   วันนี้มีการทบทวนดัชนีประเมินขององค์ประกอบด้านบริการวิชาการ และ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

    เป็นที่น่าเสียดายว่า ผู้ช่วยและรองฝ่ายบริการวิชาการไม่สามารถเข้าได้ แต่เราก็ไม่เสียเวลารอนานเพราะมีเจ้าหน้าที่จากสำนักบริการวิชาที่เข้าร่วม

    ความยุ่งยากของการเก็บข้อมูลคือต้องประเมินภาระงานเป็น Mandays เพื่อจะได้ประเมินเวลาในการปฏิบัติภาระกิจได้ ถึงแม้ว่าเวลาในการปฏิบัติงานจะมีเพียง 35 ชั่วโมง แต่ในความเป็นจริงแล้วข้อมูลบางอย่างบอกว่าบุคลากรของมหาวิทยาลัยบางคนทำงานเกินกว่ามาตรฐานงานปกติ และสิ่งที่ทำก็ถือว่าเป็นการสร้างชื่อเสียงให้มหาวิทยาลัย หรือ เป็นการสร้างความมั่นคงในชีวิตของบุคลากรด้วย

    ซึ่งในที่ประชุมได้ตกลงกันว่าให้เจ้าหน้าของสำนักบริการวิชาการไปทวบทวนแบบกรอกข้อมูลที่เป็นข้อมูลดิบ เพื่อให้สามารถให้คำตอบทั้งภารกิจเอง และ ทั้งงานประกันคุณภาพ

     สำหรับองค์ประกอบทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม นั้น รศ.พัฒนา สุขประเสริฐ ได้เข้ามาให้ข้อมูล และ มีการปรับเปลี่ยนตารางกรอกข้อมูล ซึ่งยังคงเหลือเรื่องของประสิทธิผลของการดำเนินงาน ซึ่งจะได้ประสานงานกับกองกิจการนิสิต และสำนักพิพิธภัณฑ์ต่อไป

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน แลกเปลียนเรียนรู้ KU QA and KM

คำสำคัญ (Tags)#uncategorized

หมายเลขบันทึก: 15738, เขียน: 16 Feb 2006 @ 14:52 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 14:26 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)