อิงหรือไม่ กับระบบ

samniang
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
อิงระบบ คือ การทำงานจากการสร้างเครือข่ายมนุษย์ ที่สร้างเครือข่ายความคิด เครือข่ายความรู้ เครือข่ายการเรียนรู้ เครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อให้เกิดการจัดการความรู้ และนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้

           ทุกวันนี้ความรู้วิ่งได้เร็วกว่าจรวดก็ว่าได้ ทันกันทั่วโลกเพียงในเสี้ยววินาทีเดียวเท่านั้น ด้วยการสื่อสารผ่านคอมพิวเตอร์ซึ่งแทบจะเรียกได้ว่า เป็นส่วนหนึ่งของชีวิต มนุษย์ไปแล้ว ไม่ว่าจะเป็นเด็กเล็ก เด็กโต พ่อแม่ผู้ปกครอง คนแก่คนเฒ่าที่อยู่ในวัยเรียนวัยทำงาน ต่างมีความจำเป็นต้องได้ใช้ เช่นบล็อกของ G2K เพราะเป็นเครื่องมือในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นเครื่องมือในการค้นหาความรู้ เป็นเครื่องมือในการเชื่อมโยงปัญหาต่าง ๆ เพื่อหาทางแก้ไข หาทางออกให้กับปัญหาของคน ของสังคม ของประเทศชาติ โดยคนที่เข้ามาร่วมกันเรียนรู้ ร่วมกันคิด หรือขายความคิดร่วมกัน และแก้ปัญหาร่วมกัน ต่างคนต่างผ่องถ่ายความรู้แต่ละเรื่องที่ตนเองมีความสามารถ เป็นการร่วมด้วยช่วยกันที่มาจากใจ เรียนรู้ด้วยใจรักที่อยากทำ          

           เช่นเดียวกันการแก้ปัญหาของการทำงานอิงระบบ จะใช้วิธีร่วมด้วยช่วยกัน ใครมีความสามารถในการแก้ปัญหาเรื่องใด หรือมีความรู้ในด้านใดที่จะนำมาแก้ปัญหาได้ก็จะอาสาทันที แล้วที่เหลือจะช่วยกันเก็บตกรายละเอียดเพิ่มเติม เพื่อให้เกิดความชัดเจนมากยิ่งขึ้นในการแก้ปัญหาประเด็นดังกล่าว เป็นการร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ คนรู้น้อยเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่ตนเองไม่ถนัดก็ต่อยอดหาความรู้เพิ่มเติมได้จากคนที่มีความรู้ความถนัดในเรื่องเฉพาะทางนั้น ๆ ทำให้เกิดกลุ่มบุคคลที่ต้องการเรียนรู้ขยายวงกว้างขึ้นกลายเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้           

           อิงระบบเป็นการทำงานที่ฉับไว มีคำตอบทั้งผิดทั้งถูกได้ โดยมีอิสระในการคิด การจัดการแก้ปัญหาที่ไม่ติดกับระบบ มีวิธีการแก้ปัญหาได้หลากหลายรูปแบบ มีประสิทธิภาพในการทำงานหรือขับเคลื่อนในการแก้ปัญหา เป็นพลังที่ยิ่งใหญ่โดยใช้การบูรณาการในการแก้ปัญหานั่นเอง          

           อิงระบบ คือ การทำงานจากการสร้างเครือข่ายมนุษย์ ที่สร้างเครือข่ายความคิด เครือข่ายความรู้ เครือข่ายการเรียนรู้ เครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อให้เกิดการจัดการความรู้ และนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้          

            จุดแข็งของการทำงานอิงระบบคือ ถ้ามีปัญหาเมื่อไรก็จะมีทางออกหาคำตอบได้ทันที เพราะมีที่จะถาม มีที่จะเรียนรู้จากเครือข่ายมนุษย์ หรือพันธมิตรรอบข้าง ซึ่งต่างคนต่างมีความคิดเห็นที่เป็นอิสระ ไม่กลัวที่จะถูกหรือผิด สามารถตอบและพูดคุยเพื่อหาทางออกให้กับปัญหาได้ทุก ๆ เรื่อง ถักทอเครือข่ายสายใยแห่งความรู้เพิ่มขึ้น เกิดเป็นพลังมหาศาลที่จะแก้ปัญหา และดำเนินการต่าง ๆ ให้สำเร็จลุล่วงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การจัดการความรู้เพื่อการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)

หมายเลขบันทึก

157109

เขียน

02 Jan 2008 @ 22:45
()

แก้ไข

11 Feb 2012 @ 22:12
()

สัญญาอนุญาต

สงวนสิทธิ์ทุกประการ
อ่าน: คลิก