ภาพนี้มีรางวัล (๑)เฉลย 3D

JJ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
คำตอบที่ถุกต้อง คือ D2D Delivery

Door to Door Dilivery

ภาพนี้ได้มาจากการไปสอบสัมภาษณ์ โครงการ NEC หรือ เสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ที่จังหวัดอุดรธานี ประเด็นที่อยากเรียนนำเสนอ คือ ความเชื่อมโยงนับตั้งแต่ ข้อมูลดิบ หรือ Data ที่เราได้รับ หลายท่าน คงได้ "ลปรร" กับเพื่อนๆ เพื่อจะข้อมูลเชิงสังเคาระห์ หรือ Information ว่าจากภาพที่ได้เห็นซ้ายมือ มีอาหาร มี ตัวหนังสือ ที่เรียกว่า Explicit Knowledge คือ ความรู้จากการเห็นแจ้งคือ ตัวอักษร VT Nam Nueng

ภาพที่สองเป็นภาพเกือบเต็มหลังประตู ที่ เรียกว่า Door แต่เป็นประตูหลังรถเคลื่อนที่สามารถนำส่งอาหาร Delivery ไปยังประตูบ้านของลูกค้า เรียกว่า D2D Delivery

เป็นการทำงานที่เน้น " ผู้รับบริการ เป็นสำคัญ" เป็นการปรับเปลี่ยนจาก

Data---Information----Knowledge---Wisdom

กระบวนการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ที่ศูนย์บริการวิชาการ จะพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ในโครงการ

New Entrepreneurs Creation (NEC) ( Link )

นอกจาก D2D Delivery ยังมีบรรจุภัณฑ์ ขนาดต่างๆ ตาม " ความพึงพอใจของผู้รับบริการ" ภาพทั้งหมดไม่ได้เป็นการ โฆษณาสินค้าใดๆ แต่เกิดอาการ "ปิ้งแวป (ภาษา อ.ดร.ประพนธ์ ผาสุกยืด) คือความเชื่อมโยงของ Data--Information--Knowledge to Wisdom เกิดปัญญา ของท่านผู้ประกอบการ เพื่อเป็นตัวอย่าง ว่าการเรียนรู้ "เกิดได้ทุกที่ ทุกแห่ง หากเราเปิดใจรับฟังที่ เรียกว่า หูแห่งปัญญา หรือ Wisdom Ear" ที่ " Think Out The Box ( Link )"

ภาพด้านหน้า มีที่จอดรถสำหรับ ท่านที่ต้องการซื้อกลับบ้านอยู่หน้าร้านที่เรียกว่า Take Home โดยดูขนาด ผลิตภัณฑ์ ที่มีหลากหลายครับ

ทำให้สามารถขยายกิจการจาก OTOP เป็น Small หรือ Medium Enterprenurs หรือ ผู้ประกอบการที่มีฐานะมั่นคง ประเทศชาติก็มั่นคงเกิดผู้ประกอบการที่

 "ใช้ปัญญาในการพัฒนาอาชีพที่สุจริต"

JJ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์ความเห็น (0)