ภาพถ่าย คือ การวาด สี ด้วย แสง
ภาพวาด ตือ การวาด แสง ด้วย สี

อยากให้ภาพถ่ายมี สีสัน สวยงามมีชีวิต ต้องเรียนรู้ที่จะใช้ แสง...
อยากให้ภาพวาดมี แสงเงา คล้ายมีชีวิต ต้องเรียนรู้ที่จะใช้ สี...

จะ สี หรือ แสง ล้วนก่อตัวขึ้นจาก แรงบันดาลใจ