ในแต่ละวัน คนน่านทุกเพศทุกวัยใช้จักรยานเป็นพาหนะไปมาหาสู่กัน

 เทศบาลเมืองน่านเห็นความสำคัญและความจำเป็นของทางจักรยาน จึงสนับสนุนป้ายขอความร่วมมือ และกำหนดความเร็วในการขับขี่ยานพาหนะในเขตชุมชน ไม่เกิน 30 กิโลเมตรต่อชั่วโมง และะมีป้ายจำกัดความเร็ว

อนึ่ง ถ้าไม่มีป้ายจำกัดความเร็ว รถจักรยานยนต์และรถยนต์สามารถใช้ความเร็วไม่เกินที่กฏหมายระบุ คือ 80 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ในเขตชุมชน ...โอ พระเจ้าจอร์จ

ชุมชนใดเห็นความสำคัญของการจำกัดความเร็ว เร่งหารือเทศบาลและตำรวจจราจรนะครับ