การสัมมนาในวันแรก ช่วงเช้าของวันที่ 11 ก.พ. เปิดรายการด้วยการฉายวิดีโอ “ผลงาน Patho Otop1” ซึ่งมีเนื้อหาบอกถึงที่มาที่ไปของโครงการ วิธีการดำเนินการ และตอนท้ายเป็นการสัมภาษณ์ทีมพัฒนาต่างๆ  ผู้ร่วมสัมมนาท่านหนึ่งซึ่งไม่ได้อยู่ในกิจกรรมนี้มาตั้งแต่ต้น กระซิบว่า เป็นวิดีโอที่ดีมาก สามารถถ่ายทอดเรื่องราวให้คนที่ไม่รู้เรื่องมาก่อนได้รับรู้ความเป็นไปเป็นมาของโครงการได้เป็นอย่างดี  ตนเอง ในฐานะที่ร่วมการจัดทำวิดีโอชุดนี้ ก็เลยอดปลื้มใจไม่ได้

หลังจากนั้น ก็เป็นการแจกรางวัลแด่ผู้ชนะโครงการ รวมทั้งเกียรติบัตรแก่ทุกทีมที่เข้าร่วม งานนี้ เรารบกวนเชิญอาจารย์วิจารณ์มอบให้กับทุกทีม เพราะจะได้เป็นกำลังใจ และความภาคภูมิใจที่ได้รับรางวัลจากอาจารย์ ซึ่งเป็นอดีตหัวหน้าภาคพยาธิวิทยาและอดีตคณบดีที่พวกเราเคารพรักมาก

ต่อจากนั้น ก็เป็นการบรรยายเรื่อง “แนวคิดการจัดการความรู้” โดย ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช งานนี้ อาจารย์ให้เกียรติชาวพยาธิอย่างมาก เพราะปกติอาจารย์มักบอกว่า จะไม่ไปบรรยายที่ไหนง่ายๆ อาจารย์ไม่ได้พูดถึงเรื่องทฤษฎีการจัดการความรู้ แต่สิ่งที่อาจารย์บอกเล่าพวกเรา เป็นเครื่องมือต่างๆ ที่ใช้ในการจัดการความรู้ ไม่ว่าจะเป็น AAR, storytelling, การเขียนบันทึก ที่น่าประทับใจคือ ความรู้ที่อาจารย์ถ่ายทอด เป็นประสบการณ์ที่อาจารย์เก็บเกี่ยวในขณะทำงานที่ สคส. มาจากประสบการณ์จริง และจากการปฏิบัติ KM ในที่ทำงานสคส.เอง จึงนับเป็นการถ่ายทอด tacit knowledge ของอาจารย์ที่มีคุณค่ามาก อาจารย์ได้บันทึกเสียงขณะบรรยายลงใน power point  แล้วและสามารถสั่งซื้อได้ที่ สคส. ซึ่งมีของแถมเป็น วิดีโอ ผลงาน Patho Otop 1 ของชาวพยาธิด้วย

ความประทับใจในการบรรยายของอาจารย์ มีบันทึกไว้บ้างก่อนหน้านี้บ้างแล้ว