เรียน  ชาวชุมชน  KM ชุมพร

  •         อ่านเจอblog   ที่ได้รับรางวัล  สุดคะนึง  ทำให้เราเกิดการเรียนรู้ เพิ่ม ...ถ้าสนใจก็เปิดไปดูที่ .. http://gotoknow.org/dmcop  ก็ต้องยอมรับว่าผู้เขียนเขียนได้ดี....พวกเราที่เป็นมือใหม่.. ก็จะพยายามต่อไป......ใครมีอะไรดี ๆ ก็เขียนมาเล่ากันบ้างนะ พวกเราพร้อมที่จะพัฒนาต่อไป  แม้จะโดนวิจารณ์ว่า เป็น blogไม่สุดคะนึง (เฉพาะที่เขียน core com. )  อย่างอื่นไม่เกี่ยว เพราะอย่างน้อยก็ทำให้เรารู้ว่า คุณหมอวิจารณ์  ได้ให้เกียรติมาอ่านการบ้านที่เราทำส่ง.. ท่านแสดงข้อคิดเห็นว่า..ควรเขียนอย่างไร  ถ้าสนใจเปิดไปดูที่  http://gotoknow.org  ขอบคุณ อาจารย์ทุกท่าน ที่คอยให้กำลังใจและเสนอแนะ  อยากให้มีบรรากาศชั้นเรียนที่กว้างไกลแบบนี้ ...เพราะเราจะได้เรียนรู้ซึ่งกันและกัน...