Photoshop

ขอส่งงานล้าช้ากว่ากำหนดงาน Photoshop

เรียนท่านอาจารย์ผู้สอน

       กระผมนายทินกร ชื่นอยู่ รหัส 4641870003 นักศึกษาโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา คณะครุศาสตร์ ชั้นปีที่ 3  เนื่องจากงานที่ต้องส่งในเรื่องของการตกแต่งภาพนั้น ได้เกิดปัญหาขึ้นกับภาพที่ได้ทำการตกแต่งเรียนร้อยแล้ว ภาพที่ได้ทำการตกแต่งนั้นได้ทำการบันทึกใว้ในเครื่องโน๊ตบุ๊ดส่วนตัวแต่เกิดความผิดพลาดขึ้นกับโน๊ดบุ๊ค ภาพที่ทำการตกแต่งใว้เกิดสูญหายไป ดังนั้น จึงขอเลื่อนการส่งไปเป็นวันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธุ์ ครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน comwork-Tinnakorn



ความเห็น (0)