ว่านค้างคาว

คุณว่านค้างคาว       บอกกล่าวกันมา 

หัวดองสุรา             เป็นยาสมุนไพร

อายุวัฒนะ               เพิ่มพละกำลัง

เข้มแข็งขึงขัง          ทั้งกายใจ

ต้มให้เด็กกิน           หายสิ้นโรคซาง

ผลดีมีอ้าง                อย่างแพร่หลาย

ใช้กันมานาน          ชาวบ้านรู้ทำ

ใช้กันประจำ           กับเด็กไทย