ขอขอบคุณธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่


วันนี้เป็นอย่างไรบ้าง เหนื่อยไหม ไม่เหนื่อยค่ะ สนุกมากกว่าประทับใจในงานที่ได้มาเห็นและประทับใจพี่ๆ มากครับ

 

ขอขอบคุณ

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด

(มหาชน)

สำนักงานใหญ่ อาคารตรีทิพย์

สีลม บางรัก กรุงเทพฯ

17 ธันวาคม 2550

          บุคคลที่ผมจำเป็นทีจะต้องเอ่ยถึงเป็นบุคคลแรกในบทความนี้คือ คุณวัชรพัฒน์ อินวรรณา  ทำหน้าที่สายลูกค้าธุรกิจรายใหญ่ต่างจังหวัด ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ เป็นบุคคลที่ทำให้วงเพลงอีแซว สายเลือดสุพรรณฯ ได้มีโอกาสย่างเข้าสู่เวทีการแสดงในโอกาสสำคัญยิ่งของธนาคารกรุงเทพ  ในวันที่ 17  ธันวาคม  2550 

          ผมได้รับการประสานงานติดต่อจากคุณวัชรพัฒน์ อินวรรณา มานานพอสมควร ตั้งแต่ต้นเดือนกันยายน 2550 โดยขอให้ผมนำคณะนักแสดงเพลงพื้นบ้าน ทางธนาคารเรียกเพลงพื้นบ้านของผมว่า เพลงลำตัดเด็ก (ความจริงเป็นเพลงอีแซว) ถ้าต้องการชมลำตัดเราก็สามารถจัดให้ได้ครับ แต่ว่าถ้าจะให้เดินเนื้อหา บอกเรื่องราวกันอย่างชัดเจนแล้วก็ชมสนุกด้วยสู้เพลงอีแซวไม่ได้ ผมจึงนำเอาผลงานเพลงอีแซวแบบท่องบทและด้นกลอนสดไปแสดง

          งานของธนาคารกรุงเทพ ในวันนี้ มีความสำคัญมาก เพราะเป็นโครงการที่ส่งผลต่อชีวิตคนทั้งประเทศ นั่นคือ โครงการเกษตรก้าวหน้า เกษตรก้าวหน้า รวมใจต้านภัยโลกร้อน ในเรื่องนี้เป็นที่ทราบกันอยู่ทั่วไปแล้วว่า อุณหภูมิของโลกได้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง นับจากที่มนุษย์ได้ขุดเจาะน้ำมันดิบขึ้นมาใช้ โดยเฉพาะการขยายตัวของโรงงานอุตสาหกรรมส่งผลให้เกิดปรากฏการณ์ เรือนกระจกขึ้น ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ได้ตระหนักถึงภัยที่จะเกิดจากภาวะโลกร้อน ธนาคารจึงได้ริเริ่มจัดตั้งโครงการเกษตรก้าวหน้า และโครงการบัวหลวงประหยัดพลังงานขึ้น โดยมีคณะบุคคลที่สำคัญ ในการดำเนินงาน ได้แก่

          คุณชาติศิริ  โสภณพนิช        กรรมการผู้จัดการใหญ่ 

          คุณธรรมนูญ  เลากัยกุล         กรรมการธนาคาร  

          คุณสุวรรณ   แทนสถิต          กรรมการธนาคาร 

          คุณปิยะ  ซอโสตถิกุล           ประธานจัดงาน

          การจัดงาน เกษตรก้าวหน้า รวมใจต้านภัยโลกร้อน ได้จัดขึ้นที่ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ ถนนสีลม กรุงเทพฯ วันจันทร์ที่ 17 ธันวาคม 2550 ตั้งแต่เวลา 09.00-17.00 น. 

           มีการจัดแสดงผลงานของผู้ประกอบการที่ได้รับการคัดเลือกมานำเสนอผลงานรวม 16 หน่วยงาน จัดเป็นบูธแสดงผลผลิตที่ด้านหน้าของธนาคาร และในสถานที่จัดแสดงผลงานนั้น ยังมีเวทีแสดงศิลปวัฒนธรรมโดยจัดให้มีการแสดง 2 ชนิด คือ

          1.  การแสดงดนตรี JASS/BLUE จาก มหาวิทยาลัยศิลปากร

          2.  การแสดงลำตัด (เพลงอีแซว) จากจังหวัดสุพรรณบุรี(แชมป์รายการคุณพระช่วย) 

                นอกจากนั้นแขกผู้มีเกียรติยังสามารถเข้าร่วมชมนิทรรศการโครงการเกษตรก้าวหน้า รวมใจต้านภัยโลกร้อน ชมกิจการร้านค้าการจำหน่ายผลผลิตภัณฑ์โครงการเกษตรก้าวหน้าได้ตลอดทั้งวัน งานนี้เริ่มตั้งแต่เช้า 09.00 น. แต่ว่าพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการเริ่มเมื่อเวลาประมาณ 10.30 น. โดยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ดร.ปิยสวัสดิ์  อัมระนันทน์  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดร.รุ่งเรือง อิสรางกูร ณ อยุธยา ต่อจากนั้นก็มีการมอบประกาศเกียรติคุณให้กับผู้ประกอบการรวม 16 หน่วยงาน ที่มาออกบูธ จากนั้นประชาชนที่ให้ความสนใจก็ทยอยกันเข้ามาในบริเวณงานซึ่งธนาคารกรุงเทพ ได้จัดสถานที่เอาไว้กว้างขวางเหมาะสมกับงาน 

           วันนี้ผมพาเด็ก ๆ ไปร่วมกิจกรรมโดยไปถึงบริเวณงานล่าไปเล็กน้อย คาดว่าใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมงน่าทีจะถึงธนาคารกรุงเทพ ถนนสีลม บางรักได้ แต่เอาเข้าจริงออกเดินทางจากโรงเรียนเมื่อเวลา 07.50 น. ไปถึงธนาคารกรุงเทพ ถนนสีลม 11.05 น. เลยต้องให้นักแสดงเร่งแต่งตัวเตรียมขึ้นเวที ฉุกละหุกไปบ้างก็เพราะนี่คือกรุงเทพฯ เมืองหลวงที่มีความเจริญเสียจนทุกอย่างต้องแข่งขันแม้แต่เวลาก็ต้องแข่ง เพื่อให้ทันตามกำหนดการ ต้องขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ของธนาคารกรุงเทพทุกท่าน ที่ให้การต้อนรับ ให้การดูแลทั้งในเรื่องของอาหารกลางวันข้าวกล่องอย่างดี ขนม ของว่าง น้ำดื่ม มากเสียจนเด็ก ๆ รับประทานไม่หมด (อร่อยมากทุกอย่าง) ตลอดเวลาที่อยู่ในห้องพักมีทั้งผู้จัดการแสดงบนเวที (โมเดลลิ่ง) และเจ้าหน้าที่ของธนาคาร เข้ามาสอบถามถึงความต้องการ ขาดเหลืออะไร อย่างไรตลอดเวลา เป็นห่วงเด็ก ๆ กลัวว่าจะหิว  

                เวลา 11.55 น. ผมนำคณะนักแสดงมาเตรียมพร้อมอยู่ที่หน้าเวที เด็ก ๆ นักแสดงนั่งเก้าอี้ ที่คณะกรรมการเตรียมเอาไว้ให้ผู้ชมมานั่งชมวงดนตรี ดนตรีกำลังบรรเลงอยู่ ในเพลงสุดท้าย เมื่อเพลงจบลง 2 พิธีกรของงานขึ้นไปแนะนำข้อมูลเกี่ยวกับชุดการแสดงต่อไปที่จะขึ้นเวที คือ เพลงอีแซว สายเลือดสุพรรณฯ  น้อง ๆ ที่เป็นพิธีกรทั้ง 2 คน แนะนำชุดการแสดงของเราว่า ในช่วงเวลาต่อไปนี้ ขอเชิญท่านผู้ชมทุกท่านได้พบกับการแสดงลำตัดเด็ก จากโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1  จังหวัดสุพรรณบุรี แชมป์จากรายการคุณพระช่วย โมเดิร์นไนน์ ช่อง 9 ได้แล้วค่ะ 

                

                 ได้รับการต้อนรับจากท่านผู้ชมด้วยเสียงปรบมือ นักแสดงทุกคนเตรียมความพร้อมที่หน้าเวทีทั้งผู้ร้องนำ และผู้แสดงประกอบ ส่วนนักดนตรีของผม (ผู้ให้จังหวะ) ดูจะไม่ค่อยสบายใจนัก เพราะว่า มือกลอง (ขวัญธนา) ไม่ค่อยทีจะได้ยินเสียงกลองที่เธอตี ลำโพงอยู่ด้านหน้าห่างจากจุดที่นักดนตรีจะได้ยิน ต้องบอกช่างที่คุมให้เพิ่มเสียงลายกลองอีกหน่อย  การแสดงเริ่มเมื่อเวลา 12.10 น. ไปจนถึงเวลา 13.35 น. ท่ามกลางผู้ชมที่มายืน นั่งชมการแสดงเป็นจำนวนมาก 

                

เรื่องราวที่เตรียมการแสดงบนเวทีในวันนี้ ประกอบด้วย

          1.     พิธีบูชาครู (ไหว้ครูที่ด้านล่างเวที) ขับเสภาและร้องแหล่บูชาครู (ฉบับย่อ)

          2.     เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาส 80 พรรษาองค์ราชัน

          3.     พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับการเกษตรของไทย

          4.     ความสำคัญของโครงการเกษตรก้าวหน้า

          5.     โครงการเกษตรก้าวหน้ากับการช่วยลดปัญหาโลกร้อน

          6.     ร้องสด กล่าวถึงลูกค้าที่มาร่วมออกร้านในงาน จำนวน  16 บูธ

          7.     เล่นเพลงสนุก ๆ ที่มีสารประโยชน์ต่อสังคมในยุคปัจจุบัน (2 ตับ)

          8.     ด้นกลอนสด รณรงค์ไปเลือกตั้งผู้แทนราษฎร์ ในวันที่ 23 ธันวาคม 2550

          9.     เพลงอำลา อาลัย และอวยพร 

               

                

ตัวอย่างบทเพลงอีแซวที่นำเสนอในวันนี้ ได้แก่ 

โครงการเกษตรก้าวหน้ากับการช่วยลดปัญหาโลกร้อน

      วันนี้ท่านทั้งหลาย        ได้มาชมผลงาน   

ที่อยู่ในโครงการ   ธนาคารกรุงเทพ  จัดให้   

การเกษตร ก้าวหน้า       เพื่อประชา ทั้งปวง   

โครงการบัวหลวง  ประหยัด  พลังงานได้   

ช่วยลดมลภาวะ  อย่าปล่อยให้ขยะ  เป็นพิษ   

จะส่งผลต่อชีวิต  ถ้าโลกร้อน  เผาไหม้   

ภาวะเรือน กระจก          น่าวิตก ไหวหวั่น   

ต่างฝ่าย ต่างมาร่วมกัน   ประสาน งานให้   

ณ ห้องแบ้งคิง ฮอล       ที่อาคาร  ชั้นที่ 1   

จัดแสดงผลงาน  ที่บ่งบอกถึง  การแก้ไข   

ลดภาวะ โลกร้อน ด้วยการ ใช้พลังงาน ทดแทน     

สิ่งแวดล้อม ต้องหวงแหน  ตอบแทนลม หายใจ        

คณะกรรมการ  ของธนาคาร  กรุงเทพฯ   

จึงคัดเลือกตามเก็บ  ผู้สร้างสรรค์  ผลงานให้   

จัดแสดงนิทรรศการ จำหน่ายผลิตภัณฑ์ ทรงคุณค่า   

จากจำนวน ลูกค้า          คัดเลือกมา  16 ราย   

ทั้งแนะนำ ความรู้          ไปสู่  ประชาชน   

ให้ตระหนักว่า หน้าที่ของตน  เร่งคิด แก้ไข   

ลดการปล่อย ก๊าซเรือนกระจก  แก้ปัญหา โลกร้อน     

ใช้พลังงาน ทดแทน  เสียก่อน  สิ่งแวดล้อม จะหมดไป       

เชิญชมการแสดง ขั้นตอน  ของการ ทำงาน   

ะบบไบโอ ดีเซลนั้น      กลั่นมาจาก  น้ำมันปาล์มได้   

นำแกลบมาอบ  เกิดพลังงาน เรียกว่า ไบโอแมส   

และระบบ  ไบโอแก๊ซ     จากฟาร์มสุกร ช่วยให้   

ผลิตกระแส ไฟฟ้า         มาทดแทน   

แก้ปัญหา โลกร้อน         ที่สุดแสน จะอันตราย   

เป็นการคิด สร้างสรรค์    พลังงาน สร้างโลก     

รองรับความ วิปโยค        เมื่อน้ำมันบนโลก หมดไป      

เป็นที่มา  ของงาน         ดังที่ทุกท่าน  ได้เห็น   

ทั้งสนุกสนาน โดดเด่น   ด้วยความรู้ หลากหลาย   

ชมการบรรเลง ดนตรี      ของพี่ ๆ จากศิลปากร   

ทั้งแจ๊ซ/บลู  ดังกระฉ่อน มาจากรั้ว  มหาลัย   

ต่อด้วยเพลง  อีแซว      สายเลือด สุพรรณฯ   

จากโรงเรียน บรรหาร     แจ่มใส   

โรงงานของ ลูกค้า        ที่คัดเลือกมา  3 แห่ง

ได้ฟังหนู  ชี้แจง            แจ้งที่มา  ที่ไป 

          

          ในระหว่างที่ทำการแสดง อิม-หทัยกาญจน์ เขาร้องแนะนำ 16 บูธ ที่มาจัดงานผสมกลอนสด ได้รับรางวัลน้ำใจจากท่านเจ้าของบูธและได้รับผลิตภัณฑ์เป็นจำนวนมาก (กลับมาแบ่งกันที่ห้องเพลงพื้นบ้าน) ได้รับความกรุณาจากคุณปิยะ ซอโสตถิกุล ประธานจัดงาน มอบรางวัลให้นักแสดงอีก และยังมีผู้ที่มีน้ำใจอีกหลายท่าน ที่เป็นผู้ใหญ่ใจดีต่อเด็ก ๆ ผมคงทำได้เพียงกราบขอบพระคุณและจะขอทำงานเพลงพื้นบ้านไปจนตลอดชีวิตเพื่อให้เกิดประโยชน์ในทางสร้างสรรค์ เมื่อเด็ก ๆ ร้องเพลงลา นั่นหมายถึงเป็นช่วงสุดท้ายของการแสดง จบเพลงลาการแสดงจบลง ด้วยถ้อยคำ หากมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดขาดตกบกพร่อง กราบขออภัย หนูขอน้อมรับข้อเสนอแนะไปปรับปรุงแก้ไขต่อไป พบกันใหม่โอกาสหน้า สวัสดีค่ะ 

          การแสดงจบแล้ว และก็ผ่านไปอีก 1 งาน ที่ผมมีความหนักใจมาก เนื่องจากเป็นงานระดับสูง เป็นธนาคารระดับชาติ (สำนักงานใหญ่) แขกท่านผู้มีเกียรติเป็นบุคคลในระดับชาติทั้งนั้น เด็ก ๆ ของผมก็ทำหน้าที่ได้ดี จากการสังเกตภาพบนเวทีและคำเสนอแนะที่ตอบกลับเมื่อการแสดงจบลงว่า การแสดงได้สาระ เกิดประโยชน์ มีทั้งความสนุกสนานและบันเทิงแบบได้สาระ มีการบันทึกเทปวิดีโอ 2 กล้อง มีผู้ที่ให้ความสนใจมาสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับงานการแสดงอีกหลายท่าน 

              

                เป็นอีกงานหนึ่งที่คงฝังอยู่ในความทรงจำของเด็ก ๆ นักแสดง เยาวชนอย่างพวกเขาได้รับการดูแลเอาใจใส่ที่ไม่ค่อยเคยจะได้รับ ได้เข้าไปเห็นบรรยากาศของธนาคารระดับประเทศ ได้ร่วมกิจกรรมที่มีความสำคัญต่อชีวิตมนุษย์  ได้แสดงความสามารถโดยการนำเอาภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เขาได้ฝึกหัดเอาไว้ ไปนำเสนอบนเวทีการแสดงระดับสูงอีกครั้งหนึ่ง

          ผมได้สอบถามเด็ก ๆ ว่า วันนี้เป็นอย่างไรบ้าง เหนื่อยไหม คำตอบที่ได้รับฟัง (พูดพร้อมกันหลายคน) ไม่เหนื่อยค่ะ/ครับ สนุกมากกว่า ประทับใจในงานที่ได้มาเห็นและประทับใจพี่ ๆ มากค่ะ/ครับ 

ชำเลือง มณีวงษ์ ครูผู้ฝึกหัดเพลงพื้นบ้าน โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1

          โทร.084-976-3799

 

หมายเลขบันทึก: 154336เขียนเมื่อ 17 ธันวาคม 2007 23:04 น. ()แก้ไขเมื่อ 6 กันยายน 2013 18:39 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (4)

ขอแสดงความยินดีและชื่นชมด้วยครับ อ.ชำเลือง และคณะ

คุณค่าต้องมาก่อนมูลค่า

ขอบคุณมากครับ ลุงเอก

        คนเรามักจะมองที่ผลกำไร  แต่ถ้าบางครั้งยอมขาดทุน เพื่อไปรับกำไรชีวิต หรือเหลือมรดกเอาไว้ให้ถึงลูกหลานบ้างก็เป็นผลดีมากแล้ว

        วันนี้เหนื่อยหน่อย เพราะผมเกรงว่า ผลงานจะออกมาไม่ถึงระดับที่เรามีโอกาส ครับลุง แต่ก็ผ่านไปได้ด้วยดี

ขอชื่นชมอาจารย์ชำเลืองที่ช่วยอนุรักษ์งานแสดงเก่าแก่ให้คงอยู่คู่สังคมไทยครับ 

และในฐานะที่เคยเป็นพนักงานที่ธนาคารแห่งนี้  ผมมีความภาคภูมิใจกับองค์กรนี้มาก  อย่างน้อยก็เรื่องที่เขามีหน่วยงานกลางที่ทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์งานวัฒนธรรมต่างๆ  มีศูนย์วัฒนธรรมของตัวเอง  และการดำเนินการดังกล่าวก็ทำต่อเนื่องมาเป็นเวลานาน

นอต

สวัสดี ครับ ผู้ที่ใช้นามว่า KN

      ในส่วนของความรู้สึก ผมเป็นบุคคลภายนอก ธนาคารกรุงเทพ จำกัด ยังมีความรู้สึกที่ดีต่อ ความมีไมตรีจิตของพนักงานทุกท่าน

      ที่สำคัญยิ่ง ณ ที่ตรงนั้นเคยได้ให้โอกาสเพลงพื้นบ้านที่เขาบ่นกันว่า กำลังจะสูญไปจากแผ่นดิน (ความจริงยังมีอีกมาก) ได้ไปนำเสนอผลงาน

                 ขอขอบคุณ KN มากครับ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี