บรรยากาศการสัมภาษณ์จังหวัดอุดรธานี

ทางเข้ามหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี

รองผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ อ.สุรเชษฐ์ มั่งมีศรี กำลังสัมภาษณ์ผู้สมัครเข้ารับการอบรม โครงการ NEC ที่ ม.ราชภัฎอุดรธานี  ( Link )

JJ