วันนี้  อารมณ์ดี  เขียน ส.ค.ส.ปีใหม่ให้มิตรรักหลายๆท่าน  และเขียนคำประพันธ์อวยพรให้ด้วย  

อารมณ์ดีมาก  ก็เลยนำคำประพันธ์มาเขียนไว้เผื่อจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่ต้องการ....

ศุภวาระ ดิถี ขึ้นปีใหม่ 

ขออวยชัย  อวยพร  อักษรสวัสดิ์

ให้โชคดี  มีสุข  โสมนัส 

สุนทรสวัสดิ์  วิมลรัตน์  สถาพร

*************

มีความรัก  พิงพัก  ภักดีมั่น 

มีสินทรัพย์  นับอนันต์  สรวงอัปสร 

อีกการงาน  บริวาร  เป็นอาภรณ์ 

สถาวร  นิรันดร  ตลอดเทอญ

 

 

ศุภวาระ ดิถี ขึ้นปีใหม่ 

ขออวยชัย  ขออวยพร  ให้สุขศรี 

ให้สุขสันต์ สุขอนันต์  เพิ่มทวี

ทรัพย์สินมี เนืองนอง ผองเพื่อนพา

*****************

ตลอดปี ตลอดไป ใจสุขสันต์ 

ตลอดวัน  ตลอดคืน  ชื่นหรรษา 

อีกการเงิน การงาน สุขนำพา 

ทุกเวลา  ทุกทิวา  ราตรีกาล

 

 

สุขสดชื่น รื่นรมย์ ในปีใหม่ 

ขออวยชัย อวยพร สุนทรสวัสดิ์ 

ให้โชคดี สุขศรี โสมนัส 

เพิ่มพิพัฒน์  บวรสวัสดิ์ วัฒนา

**************

ตลอดปี ตลอดไป ใจสุขสันต์

ตลอดวัน ตลอดคืน ชื่นหรรษา

จิตเบิกบาน ทั้งการงาน เพิ่มผลพา 

อำนวยพร  วัฒนา  สถาพร

 

สวัสดี ปีใหม่ ใจสดชื่น

ทุกวันคืน รื่นรมย์ สมสุขสันต์

มีหน้าที่ การงาน ทรัพย์อนันต์

ตลอดวัน ตลอดคืน ชื่นฤดี 

************

ไม่มีเจ็บ ไม่มีป่วย ไม่ขัดสน

ไม่มีจน คนมากมิตร สุขสดศรี

มีความสุข รื่นเริง บันเทิงมี

ทุกทิวา ราตรี นิรันดร

*********

เลือกได้นะคะ....หรือจะเขียนคำว่า...รัก..คำเดียวก็เกินพอค่ะ

  โชคดีปีใหม่ 2551 ค่ะ