ปลูกมะนาวให้ออกผลนอกฤดูในวงบ่อซีเมนต์

มะนาวที่ออกจำหน่ายในช่วงเดือน กุมภาพันธ์-พฤษภาคม ของทุกปีจะมีราคาแพงมาก

การปลูกมะนาวนอกฤดูในวงบ่อซีเมนต์  

   ในสถานการณ์ปัจจุบันนี้ สำหรับผู้ที่มีพื้นที่ดินน้อยๆ เช่นตามหมู่บ้านจัดสรร ที่พอมีพื้นที่ว่างพอที่จะปลูกต้นไม้ได้บ้าง ไม่มากนัก  ก็พอจะเห็นลู่ทางในการปลูกมะนาวหน้าแล้งไว้รับประทานเอง    หลายๆท่านคงจะทราบแล้วครับว่า มะนาวที่ออกจำหน่ายในช่วงเดือน กุมภาพันธ์ พฤษภาคม ของทุกปีจะมีราคาแพงมาก ผลละ 3-7 บาท โดยบางแหล่ง อาจจำหน่ายแพงกว่านี้ยังเคยมี                      ผมจะขอเล่าถึงการปลูกมะนาวนอกฤดู ซึ่งสามารถปฏิบัติได้เองโดยไม่ยุ่งยาก และไม่สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมากนัก จริงๆแล้วการปลูกมะนาวนอกฤดูที่เกษตรกรชาวสวนทำกันเป็นการค้ากันเป็นส่วนใหญ่ จะใช้สารบังคับเกือบทั้งหมด  เพราะเป็นวิธีที่รวดเร็ว และสามารถทำได้ในพื้นที่มากๆ  แต่มีข้อเสียคือ ชาวสานจะต้องเรียนรู้เทคนิคต่างๆในการทำมาก  ไม่เช่นนั้นแล้วอาจจะทำให้สวนมะนาวเสียหายทั้งสวนได้    พอมาถึงตรงนี้แล้วหลายท่านก็คงอยากจะทดลองการปลูกมะนาวนอกฤดูในวงบ่อซีเมนต์กันแล้วใช่ไหมละ   ขั้นตอนต่างๆ ในการปลูกมะนาวนอกฤดูโดยการปลูกในวงบ่อซีเมนต์ มีดังนี้   

 1. การเตรียมวงบ่อซีเมนต์ ขนาดที่เหมาะสม ควรมีเส้นผ่าศูนย์กลาง 80-100 เซนติเมตร สูง 40 เซนติเมตร ที่ด้านล่างหรือก้นวงบ่อ มีแผ่นซีเมนต์กลมวางรองอยู่ชนิดที่ไม่เชื่อมกับวงบ่อโดยตรง เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำที่รดลงไปขังอยู่ชนิด ด้านล่าง และมิให้รากมะนาวแทงลงดินนอกก้นบ่อและแต่ละบ่อควรวางห่างกัน ประมาณ 1.5 เมตร
 2. การเตรียมดิน ขั้นตอนนี้สำคัญ เพราะการจำกัดพื้นที่การปลูกและต้องการให้มะนาวเจริญเติบโต ได้ตามปกติดินที่ใช้จะต้องดี มีความอุดมสมบูรณ์สูง ในการเตรียมดินปลูกทำดังนี้คือใช้อัตราดินร่วน 3 ส่วนผสมกับปุ๋ยหมัก 2 ส่วนหรืออีกสูตรหนึ่งคือดินร่วน 3 ส่วนผสมกับปุ๋ยคอก 1 ส่วน ข้อสำคัญดินที่ใช้ควรเป็นดินชั้นบน หรือหน้าดิน ที่มีความอุดมสมบูรณ์ สูง  โดยนำดินที่ผสมแล้ว ใส่ในวงบ่อซีเมนต์ แล้วพูนดินปลูกขึ้นมาอีกเล็กน้อย
 3. การคัดเลือกพันธุ์มะนาว   ที่จะนำมาปลูกต้องพิจารณาถึงขนาดของผล ปริมาณน้ำต่อผลการปฏิบัติดูแลรักษาง่าย ทนทานต่อโรค และแมลงและให้ผลตอบแทนสูง ซึ่งพันธุ์ที่แนะนำได้แก่  มะนาวน้ำหอม  มะนาวตาฮิติ   มะนาวหนังคันธุลี    ส่วนมะนาวแป้นรำไพ   ให้ผลดีเช่นกันแต่เป็นโรคแคงเกอร์มากกว่า
 4.  นำต้นมะนาวจากกิ่งตอนหรือต้นปักชำ ที่สมบูรณ์แข็งแรงมาปลูกลงในวงบ่อซีเมนต์ที่จัดเตรียมไว้แล้ว ควรมีการรดน้ำอย่างสม่ำเสมอ 1-3 วันต่อครั้ง นอกจากนี้ควรแสริมปุ๋ยเคมีเพื่อเร่งการเจริญเติบโต โดยใส่ปุ๋ยสูตร 15-15-15 รองก้นหลุมก่อนปลูกแล้วใส่หลังจากปลูกทุก 1-2  เดือน อัตรา 1 ช้อนแกง ต่อต้น ส่วนในระยะบังคับให้ออกดอกติดผลควรใส่ปุ๋ยสูตร 12-24-12  อัตรา 1 ช้อนแกงต่อต้น หลังการใส่ปุ๋ยทุกครั้งควรมีการรดน้ำให้ชุ่ม เมื่อมะนาวอายุได้ 8 เดือน หรือ 1 ปีขึ้นไป ให้เริ่มบังคับมะนาวให้ออกดอก ติดผลตามต้องการ
 5. การปลิดดอก และผลมะนาวที่ออกในฤดูกาล หลังจากปลูกมะนาวในวงบ่อได้ประมาณ 6 เดือน มะนาวบางพันธุ์อาจมีการออกดอกติดผลบ้างเล็กน้อย ก่อนถึงช่วงบังคับให้มะนาวออกดอกติดผลในเดือน กันยายน- พฤศจิกายน มะนาวที่ออกดอกก่อนหน้านี้ ควรเด็ดออก หรือปลิดออกทั้งหมด การปลูกมะนาวในวงบ่อซีเมนต์ ควรจะเก็บเกี่ยวผลผลิต เฉพาะช่วงนอกฤดูหรือช่วงหน้าแล้งเท่านั้น ไม่ควรปล่อยให้มะนาวออกดอกติดผลอยู่บนต้นตลอดปี มะนาวที่ปลูกในวงบ่อซีเมนต์จะทรุดโทรมเร็วกว่าปกติ
 6. การคลุมโคนต้นด้วยพลาสติก ก่อนถึงช่วงบังคับให้มะนาวออกดอกติดผลนอกฤดูกาล ประมาณ 1 เดือน เช่นบังคับให้มะนาวออกดอกในเดือน กันยายนหรือเดือนตุลาคม   ให้ผู้ปลูกมะนาวในวงบ่อซีเมนต์งดให้น้ำ ในเดือนสิงหาคม หรือเดือนกันยายน แล้วนำพลาสติก (ผ้าพลาสติกกันฝน) มาคลุมปากวงบ่อด้านโคนต้นไม่ให้น้ำซึมลงไปในดินปลูกภายในวงบ่อ ได้ประมาณ 15-30 วัน ใบมะนาวในวงบ่อซีเมนต์จะเริ่มเหี่ยวหรือใบร่วง แตกต่างกันในแต่ละพันธุ์
 7. เมื่อสังเกตเห็นมะนาวขาดน้ำ  มีใบเหี่ยว หรือใบร่วงมากแล้ว  ให้นำพลาสติกคลุมโคนต้นออก แล้วดำเนินการให้น้ำและปุ๋ยสูตร 12-24-12 อัตรา 1 ช้อนแกงต่อต้น    เมื่อมะนาวมีการออกดอกและติดผลแล้ว ควรมีการให้น้ำและปุ๋ยเพื่อบำรุงต้นและผลมะนาวตามปกติ จนกว่าจะเก็บเกี่ยวผลผิตในช่วงฤดูแล้ง
 8.  การเก็บเกี่ยว หลังจากมะนาวออกดอกติดผล ได้ประมาณ 4-5 เดือน ก็สามารถจะเก็บเกี่ยวผลผลิตสู่ตลาดได้  ซึ่งแตกต่างกันในแต่ละพันธุ์ ถ้าเป็นมะนาวน้ำหอม มะนาวพันธุ์นี้จะมีน้ำตั้งแต่ผลเล็กๆ ผู้ปลูกสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ภายใน 3-4 เดือน ถ้าสังเกตมะนาวที่ปลูกในวงบ่อซีเมนต์ มีการติดผลมาก (ผลดก) เมื่อถึงช่วงอายุเก็บเกี่ยวแล้วควรดำเนินการเก็บเกี่ยวสู่ตลาดเลย ไม่ควรปล่อยทิ้งไว้บนต้นนานๆ ต้นมะนาวจะต้องใช้อาหารมาเลี้ยงหรือบำรุงผลมะนาว เป็นเวลานานกว่าปกติ ต้นมะนาวอาจทรุดโทรมได้ง่าย และควรระมัดระวัง อย่าให้กิ่งฉีกหัก และผลมะนาวช้ำ จะวางตลาดได้ไม่นาน
 9. การตัดแต่งกิ่ง หลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตมะนาวนอกฤดูกาล(มะนาวหน้าแล้ง) หมดแล้ว ควรมีการตัดแต่งกิ่งที่ฉีกหัก กิ่งที่แตกกิ่งไม่เป็นระเบียบ กิ่งที่เป็นโรคหรือกิ่งที่ไม่สมบูรณ์ออก
 10.  การใส่ปุ๋ยและเพิ่มดินปลูกหลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตและตัดแต่งกิ่งมะนาว ที่ปลูกในวงบ่อแต่ละปีแล้ว ควรนำดินร่วนผสมกับปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก ที่สลายตัวแล้ว 1 ส่วนผสมให้เข้ากันดีแล้วนำมาใส่เพิ่มในวงบ่อให้เต็มปากบ่อ มีลักษณะพูนขึ้นมาเล็กน้อย และใส่ปุ๋ยสูตร 15-15-15 อัตรา 1.5 ช้อนแกง ต่อต้น รดน้ำดูแลรักษามะนาวในวงบ่อซีเมนต์ให้สมบูรณ์ แข็งแรงอยู่เสมอ เพื่อบังคับให้ออกดอกติดผลในปีต่อไป
                        สำหรับท่านที่มีพื้นที่บริเวณบ้าน หรือบริเวณสวนหลังบ้าน    ไม่มากนักและมีความสนใจอยากจะทดลองปลูกมะนาวนอกฤดูกับเขาบ้าง  ก็ลองศึกษาองค์ความรู้ที่ได้เล่าไปแล้วข้างต้นและนำไปปฏิบัติดูนะครับ      

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KM วิถีชุมชนคนเกษตร

คำสำคัญ (Tags)#เกษตรอินทรีย์#เกษตรปลอดภัย#ปลูกมะนาวนอกฤดูในวงบ่อซีเมนต์

หมายเลขบันทึก: 153268, เขียน: 13 Dec 2007 @ 10:33 (), แก้ไข: 23 Jun 2012 @ 18:37 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 42, อ่าน: คลิก


ความเห็น (41)

เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับ

 • มาเยี่ยมมะนาวในท่อซิเมนต์ครับ
 • นอกฤดูได้ราคา
 • ควบคุมน้ำได้ดี  ใช่ไหมครับ
 • น่าสนใจ 
 • ขอบคุณมาก
เขียนเมื่อ 
 • สวัสดีครับพี่ไมตรี
 • ขอบคุณที่มาแวะเยือน
 • ใช่ครับ ปลูกมะนาวในวงบ่อนั้น เราสามารถควบคุมน้ำได้จริงครับ
 •   เหมาะสำหรับท่าน ที่มีพื้นที่น้อยๆ ก็ทำได้ครับ

หวัดดีครับ

 • จะลองทำดูอีกครั้ง
 • เคยทำแล้ว แต่บังคับยาก เพราะภาคใต้ฝนตกตลอดปี
 • ขอบคุรครับ
ส้มโอ
IP: xxx.157.248.35
เขียนเมื่อ 

อยากได้ข้อมูลเกี่ยวกับการปลูกมะนาว วิธีการปลูก การควบคุมดูแล และข้อแนะนำต่างๆด้วยค่ะ

น้องปริ้นซ์
IP: xxx.47.166.74
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะที่มีข้อมูลมาให้ศึกษาค่ะ

น้องปริ้นซ์
IP: xxx.47.166.74
เขียนเมื่อ 

แต่น่าจามีรุปประกอบด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ

ป๋อง
IP: xxx.149.24.129
เขียนเมื่อ 

มีรูปการเตรียมดินใหมครับ

มนตรี
IP: xxx.24.198.243
เขียนเมื่อ 

ผมอยู่น่านครับอยากจะปลูกมะนาวนอกฤดูครับอยากได้คำแนะนำ และวิธีการปลูก ขอบคุณครับ

เขียนเมื่อ 

เรียน ท่านเขียวมรกต ผมมีความสนใจ ไม่ทราบกิ่งพันพันธุ์ ที่ดีมีคุณภาพจะหาซื้อได้ที่ใหนช่วยแนะนำด้วยครับ ขอบคุณมากครับ

สมบูรณ์ เขาไข่แก้ว
IP: xxx.113.122.5
เขียนเมื่อ 

นั่งอ่านการปลูกมะนาวให้ออกผลนอกฤดู น่าสนใจมาก ที่เขต 5 จังหวัดสงขลา ปลูกมะนาวพันธ์พิจิตร 1 ขณะนี้อายุ 3 เดือนแล้วไม่ค่อยแตกกิ่งมากนัก ไม่ทราบว่าดินขาดปุ๋ยอะไร หนอนแก้วก็มาก จะทำอย่างไร

เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับ จะนำไปปฎิบัติ มีอะไรดีๆก็นำมาเผยแพร่ด้วยนะครับ

วัลลภ
IP: xxx.149.16.33
เขียนเมื่อ 

ถ้าผมใช้มะนาวพันธ์แป้นทะวายจะดีมั๊ยครับ สู้พันธ์น้ำหอมได้มั๊ยครับ

น้องไมตรีครับ
IP: xxx.7.144.162
เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับ พี่เขียวมรกต ผมอยู่จังหวัดกำแพงเพชรเหมือนกันครับแต่ผมทำงานที่กรุงเทพ ผมอยากกลับไปทำอาชีพที่บ้าน ผมจะไปดูมะนาววงบ่อได้ที่ไหนครับ พี่ช่วยแนะนำหน่อยครับ

ไมตรี
IP: xxx.7.144.162
เขียนเมื่อ 

พี่เขียวมรกต สำนักงานเกษตรจังหวัดอยู่ตรงไหนครับช่วยบอกผมหน่อยครับ เพื่อผมจะไปปรึกษาครับ

คุณเเบร์
IP: xxx.173.37.162
เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับผมสนใจอยากที่จะปลูกมะนาวพันธ์พิจิตร 1 แต่ไม่ทราบว่าจะหากิ่งพันธ์ได้จากที่ไหน ช่วยบอกผมหน่อยได้มัย ผมอยู่ที่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ไม่ทราบว่าจะหาซื้อได้ที่ไหน

จารึก
IP: xxx.173.46.191
เขียนเมื่อ 

ตอบคุณแบร์ นครศรีธรรมราช

ที่นครศรีธรรมราชมีการปลูกมะนาวพันธุ์พิจิตร 1 ได้ผลดีมาก(ปลูกในวงบ่อซีเมนต์ด้วย)ที่สวนพท.จรัญ หนูเนียม หมู่ 7 ตำบลท่าดี อำเภอลานสกา เชิญเยี่ยมชมได้ทุกวัน มีกิ่งพันธุ์จำหน่ายและส่งได้ทั่วประเทศ สนใจโทร. 081-9681438,081-0851374

วีรยุทธ
IP: xxx.121.68.192
เขียนเมื่อ 

หวัดดีครับ

ผมอยากได้ข้อมูลเกี่ยวกับการปลูกมะนาว(ในวงบ่อซีเมนต์) วิธีการปลูก การควบคุมดูแล แหล่งขายกิ่งพันธ์ และข้อแนะนำต่างๆด้วยครับ

จะทดลองปลูกดูครับ

ขอบคุณมากครับ

เอนก
IP: xxx.246.144.163
เขียนเมื่อ 

ตอนนี้ทดลองปลูก20ต้นแต่ท่อซีเมนต์เป็นแบบยึดติดกัน(เจาะรูไว้ด้านล่าง)จะมีผลอะไรมั้ยครับ

Kittiya
IP: xxx.123.208.39
เขียนเมื่อ 

อยู่ที่แพร่ค่ะ ทำงานรพ.หนองม่วงไขมีชมรมชีววิถี ทุกคนเป็นสมาชิก ค่ะ อ่านเรื่องปลูกมะนาวในท่อซีเมนต์แล้วสนใจ ค่ะ ขอบคุณมากค่ะ /กิตติยา ติดไชย

panyawat
IP: xxx.128.133.155
เขียนเมื่อ 

อยากทราบเหมือนกับคุณเอนกครับ ใช้แผ่นฝาปิดวงบ่อวางด้านล่างแต่ไม่ได้ปิดรูแผ่นฝาจะมีผลเสียไหมครับ

แนน
IP: xxx.172.207.137
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณสำหรับความรู้ค่ะ ถ้าหนูลองทำแล้วมีข้อไหนสงสัย โทรสามารถติดต่อพี่เพื่อปรึกษาได้ไหมค่ะ

beebird
IP: xxx.142.60.89
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะสำหรับความรู้ที่ให้ศึกษา

pp
IP: xxx.120.114.122
เขียนเมื่อ 

ทางสวนปลูกมะนาวในวงบ่อซีเมนท์อยู่ครับ และได้ผลค่อนข้างดี ยินดีให้คำแนะนำ หรือแลกเปลี่ยนความรู้

เชิญเข้าชมได้ที่ http://ppgarden.webs.com

หรือโทรมาที่ 086-9681438

หวัดดีครับ ผมขอลองมั่ง

แม่น้องภีมร์
IP: xxx.143.39.39
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณสำหรับคำแนะนำจะลองไปทำดูบ้าง เพราะเมื่อปี50 ลงมะนาวไว้ 50 กว่าต้นเป็นพันธ์พิจิตร เพาะเม็ด แบบปลูกลงดินแต่สงสัยดินที่ไร่(นครสวรรค์)คงไม่ค่อยดีมะนาวเลยยังไม่ค่อยโตเท่าไรเลยคิดว่าประมาณปี 53 จะลองปลูกลงบ่อซีเมนต์ดูบ้างค่ะ

สัญญา
IP: xxx.113.21.45
เขียนเมื่อ 

พ่นยาไร้แมลงแล้วใบกรอบ ม้วน.....เป็นเพราะอะไรครับ

สาวเกษตร
IP: xxx.26.175.54
เขียนเมื่อ 

อยากทำบ้างจังเลยแต่งเหมือนจะทำยากน่าจะมีรูปการว่างท่อให้ดูบ้างนะค่ะ

ชูเกียรติ
IP: xxx.7.173.140
เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับคุณลุงเขียวมรกต ผมเป็นคนหนึ่งที่สนใจมากที่จะปลูกมะนาวนอกฤดู เห็นบทความของท่านเป็นบทความที่ดีมาก ผมอยากจะปลูกที่เชียงใหม่ ที่ดินก็มีน้ำใต้ดินอยู่อย่างสมบูรณ์ ไม่รู้เหมือนกันว่าจะปลูกตามธรรมชาติคือปลูกบนดิน และจะควบคุมให้ออกนอกฤดูได้หรือไม่ อยาเรียนถามลุงเขียวมรกตว่าจะต้องทำแบบไหนดี (ต้นทุนน้อย)ขอบคุณมากครับ

พี่ปอ
IP: xxx.113.1.130
เขียนเมื่อ 

ตอนนี้กำลังทดลองปลูกมะนาวไว้ 5 ต้น ไว้สำหรับรองรับเป็นอาชีพหลังออกจากงาน แต่ไม่มีความรู้ด้านการดูแล,รักษา และทำให้ลูกดก ว่าควรจะทำอย่างไร? ขอความกรุณาผู้รู้ ให้คำแนะนำด้วยนะคะ ขอบคุณคะ.

(ปลูกจากการตอนกิ่ง)

คนเมืองเลย
IP: xxx.149.25.225
เขียนเมื่อ 

อยู่ที่จังหวัดเลยมีที่ให้ศึกษาบ้างไหมหนอ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับ ไม่ได้เป็นเกษตรกรครับ แต่กำลังหาข้อมูลปลูกมะนาวในวงซีเมนต์ แนวเศรษฐกิจพอเพียงที่ลับแลอยู่ครับ

ตอนนี้กำลังต้องการกิ่งพันธุ์พิจิตร ๑ ขอเชิญท่านแวะชมและให้คำแนะนำ ที่กระท่อมรจนา ศาลาพักใจด้วยครับ

ปิยะวัฒน์
IP: xxx.25.216.94
เขียนเมื่อ 

แปลงร่ายจ่ายเป็นร่ายรับ คุฌเปลี่ยนมาใช้ปุ่ยเรา มีธาตุอาหารครบ 13 ธาตุ ธาตุอาหารหลัก ธาตุอาหารรอง ธาตุอาหารเสริมช่วยบำรุงดิน บำรุงราก บำรุงเปลือก บำรุงลำต้น บำใบ ช่วยป้องกันโรครากเน่าโคนเน่าที่เกิดจากเชื้อราและแบคทีเรียปัรบสภาพการเป็นกรด-ด่างของดินให้เหมาะกับการเจริญเติบโตของพืช-เพิ่มผลผลิต-เพิ่มคุฌภาพ-ใช้ก้บพืชทุกชนิด ยิ่งใช้ยิ่งรวย ยิ่งคุฌบอกต่อยิ่งรวย และบูญกุศลเพิ่ม บำรุงกระเป๋าเงิน เพิ่มพูนรายใด้ สนใจข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ 081-8173857 20-3604442 ปิยะวัฒน์

จ่าเล็ก
IP: xxx.123.81.225
เขียนเมื่อ 

อยู่ที่เชียงใหม่มีที่ดินสิบกว่าไร่อยากปลูกมะนาวหาซื้อกล้าพันธุ์ได้ที่ไหน

ผมปลูกนอกท่อ ก็ ออกดอกเดือน ตุลาคม เช่นกัน ครับ ไป ขายมะนาว ได้ ช่วง มีนาคม ครับ

จรูญ
IP: xxx.180.70.188
เขียนเมื่อ 

ร้านจรูญนานาภัณฑ์ อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช จำหน่ายปล้องบ่อ(บ่อซีเมนต์) สำหรับปลูกมะนาวเราผลิต ขนาดตั้งแต่ 80,90,100 ซม. บริการส่งถึงที่ (ภาคใต้) สนใจโทร 087-8833315 คุณจรูญ

ครูแนต
IP: xxx.93.133.37
เขียนเมื่อ 

ตอนนี้กำลังศึกษาการปลูกมะนาวนอกฤดูอยู่ค่ะ บ้านเกิดอยู่สกลนครไม่ทราบว่ามีพันธุ์มะนาวแป้นพิจิตร1 อยู่ใกล้ที่สุดที่ไหนบ้างคะ ใครพอทราบช่วยแนะนำด้วย ขอบคุณมากค่ะ

ดาบจักษ์ เชียงใหม่
IP: xxx.172.63.200
เขียนเมื่อ 

ผมอยู่ที่เชียงใหม่ครับ มีเนื้อที่อยู่ 1ไร่ครับต้องการปลูกมะนาวแป้นพิจิตร 1 นอกฤดู ปลูกในบ่อชีเมนต์ ถ้าไม่มีกากถั่เขียวรองในบ่อใช้อย่างอื่นได้ใหมครับ และหาชื้อพันธ์ได้ที่ใหนครับ

ไกรศร สังข์มูล
IP: xxx.29.52.220
เขียนเมื่อ 

ผมปลูกดีมากครับ ของผมมี 3 พันธุ์ แป้นรำไพ , แป้นสามสาย , มะนาวพื้นเมืองลับแล

สนใจปรึกษาได้ครับ  086 - 1858925 ยินดีตอบครับ สวนสังข์มูล อำเภอแล อุตรดิตถ์

พนารัตน์
IP: xxx.27.31.197
เขียนเมื่อ 

ตอนนี้กำลังศึกษาการปลูกมะนาวนอกฤดูอยู่เหมือนกัน ก็เริ่มมองหาพื้นที่ที่จะปลูกอยู่สำหรับเรื่องปุ๋ยเราก็ใช้ปุ๋ยของเราเองยิ่งใช้มากยิ่งก็ยิ่งได้เงินกลับคืนมามาก ไหนจะมีรายได้จากการขายผลมะนาว ไหนจะมีรายได้จากการใช้ปุ๋ย..ยิ่งคิดก็ยิ่งปลื้ม หากใครสนใจในการปลูกมะนาว+สนใจในเรื่องของการใช้ปุ๋ยให้ได้เงินคืนกลับมาลองติดต่อมานะคะมีคำตอบให้ค่ะ 089-7485738 (อย่าปล่อยให้โอกาสทองหลุดมือไปนะคะ)

เอ๋
IP: xxx.77.236.94
เขียนเมื่อ 

หวัดดีค่ะ พอดีว่าได้เริ่มปลูกมะนาวในท่อซีเมนต์ ปลูกมาประมาณ 1 เดือนค่ะ ตอนนี้ต้นมะนาวกำลังแตกใบอ่อนค่ะแต่ว่าใบมีลักษณะม้วนค่ะ ไม่รู้ว่าสาเหตุเพราะอะไร ใครที่รู้ช่วยแนะนำด้วยนะคะ และใบมีลักษณะเป็นจุดด่างสีน้ำตาลคะ มียาที่ฉีดพ่นแบบไหนบ้างคะ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้นะค่ะที่ [email protected] ค่ะ