สถานการณ์เครือข่ายองค์กรการเงินชุมชนกาญจนดิษฐ์ เดือน พย. 50


ประชุมเครือข่ายองค์กรการเงินชุมชนกาญจนดิษฐ์ประจำเดือนพฤศจิกายน 2550วันที่ 2 ธันวาคม 2550 ณ ที่ทำการธนาคารชุมชนดอนกาย อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฏร์ธานี     

                          

                      การติดตามสถานการณ์เครือข่ายฯ กาญจนดิษฐ์  ทุกครั้งได้พบกับบรรยากาศห้องประชุมของการจัดประชุมสรรจรที่แตกต่างออกไปตามแต่สถานที่ ที่เจ้าภาพจัด ที่ชื่นชอบอย่างหนึ่งคือ การประชุมทุกครั้งได้เห็นสิ่งแวดล้อม  สัมผัสธรรมชาติที่แตกต่างกันออกไป  ครั้งนี้จัดประชุมที่บ้านดอนกาย สถานที่ประชุมใต้ร่มไทรใหญ่  ริมสระน้ำ บ้านอาจารย์ชำนิ  เพชรรักษ์ (ที่ทำการธนาคารชุมชนดอนกาย) 

               

                     ความคืบหน้าของการดำเนินงานเครือข่าย มีดังนี้

    *   รายงานสถานภาพทางการเงินของเครือข่ายฯ ณ เดือนตุลาคม 2550

                        §       กองทุนสัจจะเครือข่ายฯ

ค่าหุ้นของสมาชิก  17 กลุ่ม     149,600 บาท ร่วมทุนในวิสาหกิจชุมชน 17,000 บาท
กำไรสะสมและรับบริจาค 40,141 บาท เงินกู้ในมือสมาชิก  172,700 บาท
รวมทุนดำเนินการ 189,741 บาท เงินสดคงเหลือ 41 บาท

                §       กองทุนสวัสดิการผู้นำ <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" class="MsoTableGrid" style="margin: auto auto auto 0.95in; border-collapse: collapse"><tbody>

ค่าหุ้นสะสมของสมาชิก  63 คน 139,600 บาท ถือหุ้นในวิสาหกิจชุมชน 10,000 บาท กองทุนสวัสดิการ 18,425 บาท เงินกู้ในมือสมาชิก  148,025 บาท รวมทุนดำเนินการ 158,025 บาท เงินสดคงเหลือ

-

บาท

</tbody></table><p> *   เปลี่ยนแปลงการบริหารกองทุน</p><p> §       กองทุนสวัสดิการผู้นำ  </p><p>1)              ปรับเพิ่มการจ่ายสวัสดิการทุกงาน อัตรา 500 บาท/งาน เดิมจ่ายสวัสดิการในทุกงาน(ศพ  แต่งงาน  ขึ้นบ้านใหม่ฯ) อัตรา 300 บาท/งาน และมีเงื่อนไขให้ปรับเพิ่มได้ตามความเหมาะสมของจำนวนเงินกองทุน  เดือนนี้มีการเสนอของสมาชิกกรรมการเครือข่ายฯ ให้ปรับเพิ่มเป็น 500 บาท  เนื่องจากความเหมาะสมด้านเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน  ที่ประชุมจึงมีมติให้ปรับเพิ่มการจ่ายสวัสดิการทุกงาน อัตรา 500 บาท/งาน นับจากเดือนธันวาคม 2550 เป็นต้นไป </p><p> 2)              หักเงินกู้เป็นค่าหุ้น ร้อยละ 5  จากการเสนอของสมาชิกกรรมการเครือข่ายฯ เมื่อเดือนตุลาคม ให้หักเงินกู้ของสมาชิกไว้เป็นค่าหุ้น ครั้งละ 5%  ตามแนวคิดของการระดมทุนของสหกรณ์  ทำให้สมาชิกมีเงินออมเพิ่มขึ้นจากอัตราปกติ และส่งผลให้องค์กรมีพลังมากขึ้น  ซึ่งนำร่องกับกองทุนสวัสดิการผู้นำ  หากเกิดผลดีต่อเครือข่ายจะดำเนินการกับกองทุนสัจจะเครือข่ายฯ ต่อไป</p><p>*   รายงานผลการดำเนินงานวิสาหกิจชุมชน (น้ำดื่ม)</p><p>       §       ปรับราคาน้ำโหลเพิ่มจากเดิม 2 บาท/โหล</p><p>              เนื่องจากต้นทุนการผลิตน้ำโหลเพิ่มขึ้น 2 บาท จึงต้องปรับราคาน้ำโหลจากเดิม ราคา 29 บาท/โหล  เป็น ราคา 31 บาท/โหล ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2550 เป็นต้นไป</p><p>    §       ยอดขายราย 3 เดือน </p><p>  เดือนกันยายน  ยอดขายน้ำถัง  8,100 ถัง  น้ำโหล 6,100 โหล  เป็นเงิน  11,300 บาท   </p><p> เดือนตุลาคม    ยอดขายน้ำถัง  5,990 ถัง  น้ำโหล 1,200 โหล  เป็นเงิน  7,190 บาท  </p><p>เดือนพฤศจิกายน  ยอดขายน้ำถัง  6,010 ถัง  น้ำโหล 1,340 โหล  เป็นเงิน  8,870 บาท</p><p>*   สืบสานงานอนุรักษ์แหล่งน้ำคลองกระแดะ</p><p>         จากการหารืออย่างต่อเนื่องของกรรมการและสมาชิกเครือข่ายฯ ให้การอนุรักษ์คลองกระแดะเป็นกิจกรรมหลักของเครือข่ายฯ อีกงานหนึ่ง  ล่าสุดมีความเห็นจากกรรมการเครือข่ายให้เกิดการตรวจสอบคุณภาพน้ำบริเวณแหล่งชุมชน  แหล่งเลี้ยงสัตว์  เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการเสนอข้อเท็จจริงแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  และหาแนวทางร่วมกันในการวางแผนอนุรักษ์แหล่งน้ำ</p><p align="center"></p>

หมายเลขบันทึก: 153255เขียนเมื่อ 13 ธันวาคม 2007 09:38 น. ()แก้ไขเมื่อ 6 กันยายน 2013 18:38 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี